Työmaainsinööri

Haastattelu

Esimiestaidot ovat tärkeä osa rakentamista. Työnjohtotyö rakennuksilla on valtaosiltaan henkilöjohtamista. Rakennustyömaan vastuusuhteet ovat selkeät: vastaava mestari vastaa koko työmaasta, työmaainsinööri ohjaa suunnittelua ja huolehtii hankinnoista. Elän rakennusprojektia pari kolme kuukautta edellä muita. Valmistelen hankinnat, laadin tarjouspyynnöt ja käyn urakkaneuvotteluja.

Olli Turppa, 28 v.

Esimiestaidot tärkeä osa rakentamista

Työnjohtotyö rakennuksilla on valtaosiltaan henkilöjohtamista. Yhteistyö ja keskinäinen neuvonpito kuuluvat rakentamisen kulttuuriin. Ammattimiehet osaavat työnsä. Esimiehen tehtävä on vetää porukkaa ja konsultoida.

Töiden sujuvuus rakennustyömailla on sen verran tärkeä asia, että työnjohdon johtamisvalmiuksiin kiinnitetään huomiota. Oma työnantajani NCC Rakennus Oy järjestää valmennuskursseja säännöllisesti kaikille esimiehille.

Valmistuin ammattikorkeakoulusta insinööriksi neljä vuotta sitten. Ennen opiskelua työskentelin pientalokohteilla, opiskeluaikana toimitilan työnjohtoharjoittelijana. NCC:llä aloitin työnjohtajana. Noin vuosi sitten sain mahdollisuuden siirtyä toimitilarakennuskohteen työmaainsinööriksi.

Työnjohtajat ja rakennusmestarit toimivat rakentamisen etulinjassa. Henkilöjohtaminen on heidän leipälajinsa. Samoja valmiuksia edellytetään myös työmaainsinööriltä.

Suunnittelun ohjausta ja yhteensovitusta

Rakennamme Tampereen yliopistollisen sairaalan läheisyyteen uutta yksikköä, johon kuuluvat silmäsairaala, potilashotelli, toimistotilat ja ravintola edustustiloineen. Hanke käynnistyi viime vuoden toukokuussa ja valmistuu tämän vuoden lopulla.

NCC on rakentaja, pääurakoitsija. Henkilökuntaamme kuuluvat kuusi toimihenkilöä ja kymmenkunta työntekijää. Työmaalla työskentelee kuitenkin yhteensä sata alan ammattilaista.

Rakennustyömaan vastuusuhteet ovat selkeät. Vastaava mestari vastaa koko työmaasta, työnjohtaja työlajeista, eri vaiheissaan olevista kokonaisuuksista: runkotyöstä, vesikattotyöstä tai vaikkapa jostakin sisätyövaiheesta.

Työmaainsinööri ohjaa suunnittelua ja huolehtii hankinnoista.

Rakennustyömaalla on suuri joukko toimijoita. Pääurakoitsijana meidän kuuluu sovittaa yhteen kaikkien yhteistyökumppaneidemme pyrkimykset. Tilaamme osan töistä aliurakoitsijoilta, osan teemme itse. Sivu-urakoitsijat ovat sopimussuhteessa suoraan tilaajaan edustajaan, rakennuttajaan. Yhteissovitusvastuumme koske kuitenkin kaikkia urakoitsijoita.

Toimijoiden vastuut sovitaan jo hankkeen käynnistyessä. Tiedämme varhaisessa vaiheessa, millaiset olosuhteet meidän tulee urakoitsijoille järjestää. Tiedämme myös, millaiseen kuntoon urakoitsijan on työkohde saatettava. Tarjouspyynnöt hankinnoista on tehty kuukausia ennen työkokonaisuuden käynnistymistä.

Kaikki tieto rakennuksen valmistumiseksi on siis olemassa. Toteutusvaiheessa suunnitelmat tarkentuvat, jopa muuttuvat. Tehtäväni on tarkistaa, etteivät suunnitelmat sisällä ristiriitaisuuksia.

Neuvottelen työnjohtajien ja rakennusmestareiden kanssa ja huolehdin siitä, että kaikki muutkin toimijat ovat ajan tasalla. Esimiehiäni ovat työmaan vastaava mestari ja

useista hankkeista vastaava rakennuspäällikkö.

Tekijöitä arvostetaan

Elän rakennusprojektia pari kolme kuukautta edellä muita. Valmistelen hankinnat, laadin tarjouspyynnöt ja käyn urakkaneuvotteluja. Työmaan aliurakoitsijat toimivat toiveidemme mukaisesti. Saatamme olla asioista eri mieltä, mutta pyrimme aina ratkaisuun, joka tyydyttää kaikkia osapuolia.

Rakennuksilla työskentelee eri-ikäisiä ja eritaustaustaisia ihmisiä, kovia ammattilaisia. Meno on silti rentoa ja avointa. Kaikkea jäykistelyä kaihdetaan. Kun ongelma otetaan puitavaksi, se ratkeaa todennäköisesti saman tien. Kukaan ei loukkaannu kollegan oivalluksesta tai paremmasta ratkaisuehdotuksesta.

Rakentamistavat kehittyvät. Uusia tuotteita tulee markkinoille jatkuvasti. Työn haasteet pitävät mielenkiintoa yllä. Yksinomaan talvi vaatii ammattilaisilta luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Työ on nopeasykkeistä. Vaikka työkohde vaihtuu vuosittain, rakentajan vastuu säilyy vuosikausia.

Rakennuksilla arvostetaan tekijöitä. Käytännön osaaminen on toteutuksen lähtökohta. Työmaan johtotehtäviin kouluttaudutaan samoissa oppilaitoksissa, mutta suunnittelu- ja rakennuttamistehtäviin pyrkivänkin on hyvä tietää, millaisten ongelmien kanssa työmailla päivittäin painitaan.

Työnjohtaja on rakentamisketjun tärkeimpiä lenkkejä. Tehtävä ei ole astinlauta mihinkään suuntaan vaan oma työkokonaisuutensa. Monet jäävät mestariksi koko työuransa ajaksi. Joka haluaa rakennushankkeen valmistelu- tai valvontatehtäviin voi työmaakokemuksensa ansiosta tehdä niin. Rakennusalalla oma mielenkiinto ratkaisee.

Ammattilaisilta ammattimaista jälkeä

Rakennuskohteet eroavat toisistaan niin rakenteiden kuin rakennustapansa puolesta. Toimitilarakentamisessa toistuvia vaiheita on huomattavasti vähemmän kuin asuinrakentamisessa. Ammattilaisen kokemus kertyy kohde kohteelta, rakennusvaihe rakennusvaiheelta. Joka päivä opitaan jotain uutta.

Suomalaista rakennustaitoa kritisoidaan aika ajoin. Kielteisiä piirteitä toki löytyy, mutta ainakin suuret rakennusorganisaatiot toimivat asiakaslähtöisesti. Onnistuneet kohteet puhuvat puolestaan. Ne takaavat menestyksen ja varmistavat jatkuvuuden. Laatuun jakoulutukseen panostetaan.

Tunsin rakentamisen käytännöt jo alalle hakeutuessani. Perheen piirissä olin tehnyt rakennustöitä pienestä pitäen. Uravalintanikin kävi lähes automaattisesti. Olen sisäistänyt senkin, että taloudelliset suhdanteet vaikuttavat työllisyyteen. Mikään alalla ei ole satavarmaa. Seuraava työkohdekaan ei ole vielä tiedossani.

Viihdyn näissä töissä. Työajan ulkopuolellakin olen rakennusihminen. Teen ja likaan käteni mielelläni. Ystävien rakentaessa olen ilmainen konsultti.

Mitä enemmän ihminen tekee rakennustöitä, sen vähemmän hän huomaa tietävänsä. Ammattilaisten pitää tehdä ammattimaista jälkeä. On siis järjestettävä aikaa ja otettava selvää.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle

Kuvat: Rami Marjamäki