Valvoja, projektisihteeri

Haastattelu

Naispuoliset infra-ammattilaiset päätyvät usein suunnittelutehtäviin. Itse työskentelen mielelläni työmailla. Päivä päivältä tunnen enemmän väkeä. Lyhyellä urallani olen ehtinyt tutustua satoihin ammattilaisiin.

Tinka Kajander, 23 v.

Asiakas saa mitä tilaa

Infrarakentamisen hankkeet ovat suuria ja vaativia projekteja, joiden läpivieminen vaatii erikoisasiantuntemusta. Tilaaja luovuttaakin vetovastuun usein konsultille. Konsultti vastaa siitä, että asiakas saa mitä tilaa.

Infrastruktuurin tilaa useimmiten julkinen valta. Toteutuksesta vastaavat yksityiset toimijat, urakoitsijat. Suunnittelija suunnittelee, tilaaja hallinnoi projektia edustajansa välityksellä, urakoitsija rakentaa.

Ramboll Finland Oy tarjoaa tilaajalle asiantuntemusta projektin valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Yritys on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Infran ja liikenteen toimialalla työskentelee maailmanlaajuisesti yli kaksituhatta ammattilaista.

Minä työskentelen työmaavalvojana ja projektisihteerinä yrityksen Espoon toimistossa. Valmistelen kilpailuttamisasiakirjoja ja osallistun hankkeiden rakennusaikaiseen valvontaan. Hankkeet ovat suuria. Kun Kehä III:lle rakentuu neljäkymmentä uutta siltaa, valvottavaa riittää.

Pistokokeita ja työmaakokouksia

Työkohteitani ovat Kehä III:n toisen vaiheen työmaat, Lentoasemantien urakka, Lahden-Porvoon väylä, siltaurakkaa Lahdessa, meriväylän syventämisprojekti Uudessakaupungissa sekä muutamia koolta pienempiä kohteita.

Yhteistyökumppaneitani ovat tilaajan projektijohto, rakennushankkeiden suunnittelijat, pääurakoitsijat ja Rambollin asiantuntijat. Vastaan työstäni sekä tilaajalle, että omille esimiehilleni.

Valvonta perustuu suunnittelijan laatimiin työpiirustuksiin tai digitaalisen tietomalliin. Teen valvontakäyntejä rakennustyömailla, osallistun työmaakokouksiin, seuraan kustannuksia ja tarkkailen rakentamisen laatua.

Jos laaturaportti paljastaa poikkeamia, urakoitsijan tulee korjata virheensä. Pienestä poikkeamasta voi selvitä myös sanktiolla. Pahimmassa tapauksessa urakoitsija purkaa viallisen rakenteen ja tekee sen uudelleen.

Urakointiin liittyvät dokumentit kulkeutuvat sähköpostiini tai projektissa käytettävään projektipankkiin. Tutkimme yhdessä kollegoideni kanssa aineiston ja laadimme listan huomioista. Lista käsitellään kuukausittain pidettävässä työmaakokouksessa, jolloin paikalla ovat kaikki asianosaiset.

Urakoitsija tuo kokoukseen oman listansa. Vertailemme huomioitamme ja ratkomme ongelmia. Tarvittaessa otamme yhteyttä suunnittelijaan ja etsimme vaihtoehtoja hänen kanssaan. Muutos suunnitelmaan edellyttää aina tilaajaorganisaation hyväksyntää.

Työmaakokouksen osallistuu urakoitsija, tilaaja ja tilaajan valtuuttamat edustajat, joista minä olen yksi. Työ sujuu useimmiten hyvässä hengessä. Jos on ilmennyt väärinkäytöksiä, tunnelma on tavallista totisempi.

Suunniteltua ja ennalta arvaamatonta

Projektin alku on usein stressiä ja hulabaloota. Tarjousasiakirjoissa ei saa olla pienintäkään virhettä, sillä virheistä saattaa syntyä suuriakin korvaus- tai hyvitysvaateita ja aikaa niiden laatimiselle on rajallisesti.

Alun jälkeen tilanne rauhoittuu. Työmaakierrokset tuovat työhön rutiinin. Tarkistan, että rakenteet vastaavat suunnitelmia. Lähes automaattisesti tarkista myös, ettei alueella ole avoimia kaivantoja, liikenteenohjaus toimii ja että työntekijät käyttävät kypärää eivätkä kiipeile korkeuksissa ilman valjaita.

Hankkeen kokoluokka ei juurikaan vaikuta työn määrään. Proseduuri on sama isoissa ja pienissä projekteissa. Vain valvonta-aika ja alueen koko vaihtelevat. Sujuvuus riippuu myös urakoitsijasta. Yksi saa kaiken toimimaan moitteettomasti, toinen ei.

Kun asiat sovitaan ja kirjataan, kaikki on helposti tarkistettavissa. Joskus ongelmia ratkotaan toimiston kollegapalaverissa. Epäselvissä tapauksissa suoritamme työmaakatselmuksen, sovimme uudesta toimintatavasta ja valvomme sen toteutumista.

Tehtäviini kuuluu projektien talousseuranta. Tarkistan tositteiden laskutuskelpoisuuden ja lähetän miljoonalaskut oikeisiin osoitteisiin. Kaikki käsittelemäni tieto tiivistyy lopulta tilaajalle toimitettavaksi loppuraportiksi.

Projektit pyritään toteuttamaan mahdollisimman suunnitellusti. Vaikka yllätysten riskit minimoidaan, ennalta arvaamattomat tekijät voivat viivästyttää aikataulua ja kasvattaa budjettia. Isoissa projektissa tilaaja osaa kuitenkin varautua yllätyksiin.

Yhteistyötä ja sopimista

Kiitos hyvän työporukan, olen viihtynyt työssäni. Monipuolisessa työssä ja hauskassa seurassa ei ole koskaan tylsää. Infrahankkeiden osapuolet eivät kulje napit vastakkain. Pelin henki on yhteistyö ja sopiminen, vaikka välillä erimielisyyksiä tuleekin osapuolten välille.

Voi itse vaikuttaa aikatauluuni. Kauniilla ilmalla liikun maastossa, räntäsateella istun toimistolla. Se sopii, kunhan työ tulee tehdyksi.

Naispuoliset infra-ammattilaiset päätyvät usein suunnittelutehtäviin. Itse työskentelen mielelläni työmailla. Päivä päivältä tunnen enemmän väkeä. Lyhyellä urallani olen ehtinyt tutustua satoihin ammattilaisiin.

Opintoni ovat vielä kesken mutta uskon valmistuvani diplomi-insinööriksi parissa vuodessa. Pääaineeni Aalto-yliopistolla on geotekniikka. Siinä tutkitaan maaperää ja arvioidaan, mitä maaperän päälle voidaan rakentaa, tai mitä maamassalle on tehtävä, jotta suunniteltu rakenne voidaan turvallisesti rakentaa päälle.

Päädyin infra-alalle sattumalta päästyäni firman kesätöihin. Kesän jälkeen jäin osa-aikaiseksi työntekijäksi. Kesäisin palaan aina kokoaikaiseksi valvojaksi ja hankkeiden projektisihteeriksi.

Uskon jatkavani alalla ja ainakin valmistumiseeni asti samoissa työtehtävissä. Sen jälkeen katselen, minne elämä kuljettaa.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle
Kuvat: Rami Marjamäki