Nuorisotakuu

Nuorisotakuun tarkoitus on edistää nuorten sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille, estää työttömyyden pitkittymistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Nuorisotakuu koskee sinua, jos olet työtön ja ilmoittautunut työnhakijaksi sekä

  • joko alle 25-vuotias tai
  • alle 30-vuotias ja olet valmistunut viimeisen 12 kuukauden aikana.

Nuorisotakuu koskee sinua riippumatta siitä, oletko suorittanut ammatillisen koulutuksen vai et.

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi, teet yhteistyössä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa työllistymissuunnitelman. Siinä sovitaan tehtävistä ja palveluista, jotka edistävät työllistymistäsi.

Lue lisää

Nuorisotakuu takaa sen, että ennen kuin olet ollut kolme kuukautta työttömänä, sinulle tarjotaan

  • työtä,
  • koulutusta,
  • työkokeilua,
  • työnhaku- tai uravalmennusta,
  • starttirahaa,
  • palkkatuettua työtä tai
  • ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja.

Jos työttömyytesi pitkittyy, saat palvelua koko työttömyytesi ajan. Tavoitteena on, että löydät oman paikkasi työelämässä.

Nuorisotakuu edellyttää myös omaa aktiivisuutta. Sinulla on esimerkiksi velvollisuus hakea tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen keväällä, vaikka olisit työkokeilussa tai muussa asiantuntijasi kanssa sopimassasi työllistämistä edistävässä palvelussa. Jos et hae koulutukseen, voi seurauksena olla työttömyysturvalain mukainen sanktio.

Nuorisotakuu toteutuu myös silloin, kun sinut ohjataan muuhun kuin julkiseen työllistymistä edistävään palveluun, esimerkiksi kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin. Tästä täytyy sopia työllistymissuunnitelmassa.

Lisätietoja saat TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijalta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeesta.

Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Päivitetty: