Abun tarina: elämä on täynnä valintoja, jotka määrittelevät asemamme

Uratarina

Valmistuin vuonna 2021 agronomiksi ja maatalousekonomistiksi Helsingin yliopistosta. Gradussani käsittelin lohkoketjuteknologian hyödyntämistä ruoan tuotantoketjuissa. Olen kiinnostunut erityisesti taloustieteestä, teknologiasta ja tulevaisuuden megatrendeistä.

Elämä pakolaisena Suomessa ei ole ollut helppoa. Perheemme sijoittuminen Suomeen oli toinen kahdesta vaihtoehdosta. Äitini päätöksellä jäimme Ruotsin sijasta Suomeen, ja aloitimme matkan meille tuntemattomassa maassa. Jälkeenpäin katsottuna olen onnellinen äitini päätöksestä ja kohtalomme korkeimmasta johdatuksesta. On vaikea kuvitella, minkälainen elämämme olisi ollut Ruotsissa, koska koen Suomen vahvasti kotimaakseni.

Saapuessamme Suomeen 32 vuotta sitten kohtasimme hyvin erilaisen yhteiskunnan, josta välittyi rasismi, suvaitsemattomuus ja laman vaikutukset. Ne purkautuivat ihmisten käyttäytymisessä tavalla, jota on nykyään vaikea edes kuvitella kohtaavansa. Myös Suomen alueelliset erot ovat näyttäytyneet perheellemme, sillä olemme asuneet Mikkelissä, Jyväskylässä, Järvenpäässä ja Helsingissä. Olemme oppineet kohtaamaan suomalaisen yhteiskunnan varjoisiakin piirteitä ja toisaalta myös kehittämään omaa ajatteluamme. Vaikeissa hetkissä vanhempieni usko ja luottamus ovat merkinneet paljon, jotta olen pärjännyt kylmässä ja pimeässä maassa. Vuonna 2000 kuitenkin muutimme Jyväskylästä Helsinkiin perheemme kohtaaman rasismin vuoksi.

Nuorena en ollut etevä opiskeluissa, koska energiani suuntautui itseni suojaamiseen ja oman identiteettini etsimiseen. Halusin olla kaikkea: imaami, poliitikko, upseeri, myyntimies, lakimies, ihmisoikeuspuolustaja ja niin edelleen. Elämässäni alkoi kirkastua uusi suunta, kun istuin kuudennella luokalla jälki-istuntoa. Se herätti minussa haaveen yrittäjyydestä ja sain ideoita liiketoimintaan. Muistan, kuinka halusin olla yrittäjä – ja rikas sellainen. Yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen ovat kiinnostaneet minua tuosta hetkestä asti. Mieleeni tulee jatkuvasti uusia liikeideoita, jotka voisivat muuttaa tulevaisuutta. Kun ystäväni esittävät kysymyksiä liittyen liiketoimintaan, huomaan antavani monenlaisia vaihtoehtoja ja liiketoimintaa kehittäviä ideoita.

Yhdeksännellä luokalla Helsingin Uudessa yhteiskoulussa panostin ensimmäistä kertaa kunnolla opintoihin, ja huomasin itsessäni muutoksen. Koulumenestykseni parantui, ja onnistumisten myötä motivaatio ja itsevarmuus kasvoivat. Se vahvisti käsitystä omista kyvyistäni ja potentiaalistani kehittyä opiskeluiden avulla. Peruskoulun jälkeen menin lukioon. Lukio-opinnot toivat kuitenkin mukanaan epäonnistumisia, kun keskittymiseni herpaantui muualle. Se harmitti ja hävetti. Sain kuitenkin lukion päättötodistuksen. Jälkikäteen katsottuna tämä ohjasi kohtaloani, sillä sen avulla löysin uuden polun ja aviopuolisoni toiselta puolelta maailmaa. Olen iloinen, että epäonnistuin lukiossa, koska en tiedä minkälaista elämäni olisi ollut, jos olisin menestynyt ylioppilaskokeessa ja jatkanut opinnoissa eteenpäin.

Olen tehnyt nuoresta asti lukemattomia töitä, koska en halunnut vaivata vanhempiani taloudellisesti. Olen halunnut itse ansaita elantoni ja paikkani maailmassa. Olen toiminut puhelinmyyjänä, siivoajana, vartijana, kahvikoneiden huoltajana, yrityskoordinaattorina, pankkivirkailijana, bitcoin-sijoitusneuvojana, lohkoketjuteknologia-asiantuntijana, yhdistyksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana kahdessa yrityksessä.

Koska minulla on monipuolinen työhistoria, olen kohdannut erilaisia ihmisiä ja oppinut paljon ihmisluonteesta. Olen tavannut tuhansia ihmisiä työurallani ja tullut toimeen kaikkien kanssa. Minulla on ollut arvomaailmaltaan erilaisia työtovereita, ja osasta heistäkin on tullut hyviä ystäviäni. Työelämä on opettanut minulle kommunikoinnin ja kuuntelemisen tärkeyden sekä halun ymmärtää ihmisten ongelmia ja etsiä ratkaisuja, jotka vaikuttavat heidän ajatuksiinsa tai tunteisiinsa. Työuralla olen pystynyt karistamaan ihmisten ennakkoluuloja maahanmuuttajista ja saanut heidät näkemään asioita eri tavalla.

Miten päädyin nykyiseen työhöni

Elämä on täynnä valintoja. Elämäni aikana olen tehnyt monia epäsuotuisia ja toisaalta myös hyviä valintoja. Valinnat ovat ohjanneet minut tähän asemaan. Uskon elämän olevan Jumalan käsissä. Olen vitsailut, kun olen auttanut suomalaisia kavereitani, että kohtaloni oli lähteä pakolaiseksi, jotta voisin auttaa heitä. Meillä ihmisillä on omat suunnitelmamme ja Jumalalla omansa meitä varten. Tämän vuoksi meillä jokaisella on tarkoitus maailmankaikkeudessa, vaikka emme haluaisi myöntää sitä.

Epäonnistumiseni lukiossa johti nykyiseen elämäntilanteeseeni. Onneksi epäonnistuin, koska tapasin rakkaan vaimoni ja elämälleni tuli uusi suunta ja visio. Päätin aloittaa korjaamaan epäonnistumisiani, joita tein nuorena. Aloitin opinnot aikuislukiossa. Tavoitteenani oli suorittaa työn ohessa pelkästään ylioppilastutkinto sekä keskittyä yliopiston pääsykokeisiin. Lukio-opintojen jälkeen hain yliopistoon sekä ammattikouluun. Pääsin ammattikouluun ja aloitin opinnot finanssialalla Helmi Liiketalousopistossa.

Opinnot sujuivat mainiosti. Opintojen loppuvaiheessa olin työharjoittelussa Nordealla pankkivirkailijana. Harjoittelun päätteeksi olisin saanut yrityspuolelta vakituisen työpaikan. Kieltäydyin kuitenkin työtarjouksesta. Tutut, ystävät ja sukulaiset ihmettelivät, miten voin kieltäytyä työstä finanssialalla. Eikö se ollut juuri sitä, mitä olin halunnut? Kerroin halustani opiskella lisää. Otin ison riskin, kun lähdin arvostetusta työpaikasta, jossa oli hyvä johtaja ja työilmapiiri, mutta halusin yliopistoon. En tiedä, minkälaista elämäni olisi ollut, jos olisin jatkanut Nordealla.

Kuinka päädyin maatalousekonomian opintoihin

Aloittaessani kahvikoneiden huoltajana vuonna 2008 perehdyttäjäni oli nuori mies, joka oli lähdössä opiskelemaan. Hän kertoi minulle, että lähtee opiskelemaan markkinointia maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Vuonna 2013 olin hakemassa yliopistoon ja tutustuin eri aloihin. Pohdin kauppakorkeakouluun hakemista. Mieleeni tuli kuitenkin neljä vuotta sitten kuulemani miehen tarina ja aloin tutkimaan, mitä maatalous-metsätieteellinen tiedekunta opettaa. Löysin maatalousekonomian ja halusin saman tien opiskelemaan sitä. Muistan, että kaikki kertoivat minulle, etten pääsisi sisään, koska yliopistoon on vaikea päästä – ja vielä Helsingin yliopistoon! Pääsin sisään toisella kerralla. Uskoin pääseväni tavoitteeseeni. Tahtoni ja intuitioni ovat aina olleet voimakkaita. Niistä on ollut hyötyä ja ne ovat antaneet minulle voimavaroja, kun muut ovat epäilleet mahdollisuuksiani saavuttaa unelmiani. Koskaan ei saa luopua unelmistaan!

Yrityselämä

Viime vuodet olen auttanut maahanmuuttajia, yrittäjiä sekä yrityksen perustajia liikeideoiden kehittelyssä ja jalostamisessa. Olen halunnut auttaa ihmisiä tavoittelemaan unelmiaan uskoen samalla hyvän kiertokulkuun. Ensimmäisen yritykseni perustin kavereideni kanssa syksyllä 2019. Se oli maatalousyritys, joka keskittyi Irakin vientiin. Toimin yrityksessä toimitusjohtajana ja yrityksellä oli edessään valoisa tulevaisuus. Meillä oli kysyntää Irakissa, ja toiminnassa oli mukana sijoittajia. Toiminta ei vaatinut pääomaa, minkä vuoksi sitä oli helppo pyörittää opintojen ohella. Tehtäväni keskittyi kylvösiementen hankintaan ja niiden viemiseen Turkkiin. Valitettavasti Irakissa tapahtui levottomuuksia, jotka johtivat epävarmuuteen. Odotimme kauhuissamme, mitä tulee tapahtumaan, ja huomasimme viennin pysähtyvän kokonaan. Jouduin vetäytymään yrityksestä.

Tämän jälkeen perustin henkilöstövuokrausyrityksen. Uskoin, että pystyn ratkaisemaan markkinoilla vallitsevia työllisyyshaasteita yritykseni avulla. Epäonnekseni vuonna 2020 alkoi Suomen koronasulku. Yritystoimintani oli sen vuoksi jäissä, enkä tiennyt, milloin yritystoiminta voisi alkaa uudestaan. Suomen avauduttua sulusta yritykset ja kuluttajat olivat kuitenkin varuillaan, koska eivät tienneet, mihin suuntaan talous oli menossa. Toiminta pysähtyi lopulta kokonaan, koska yritys kohtasi ennakoimattomia kustannuksia ja epävarmuutta markkinoilla. Sen jälkeen keskityin graduuni ja valmistumiseen, jonka jälkeen työskentelin Helsingin kaupungilla vuoden verran yrityskoordinaattorina.

Olen nuoresta asti auttanut vieraskielisiä työnhaussa, urasuunnittelussa ja CV:n teossa sekä neuvonut ongelmien selvittelyssä työpaikalla. Koen tämän luontevaksi, koska olen törmännyt lukemattomissa johtajien ja esimiesten kanssa pidetyissä tapaamisissa ja palavereissa mahdollisuuksia auttaa yritysten, julkisen sektorin ja vieraskielisten yhteensovittamisessa. Keskeinen ajatus toiminnassani on, että voin auttaa ja tukea Suomen julkista taloutta koulutuksestani ja kotoutumisestani saamani kokemuksen avulla. ”Kun ongelma koskettaa sinua, etsit sille ratkaisua.” Isänä, taloustieteilijänä ja kotoutujana työllisyysongelmat ovat koskettaneet minua viimeiset 32 vuotta. Koen, että on yhteinen etumme saada kaikki työllistymään ja osallistumaan yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tästä innostuneena käynnistin elokuussa yritystoiminnan, jonka tavoitteena on kohentaa työllisyyttä ja parantaa maahanmuuttajien kotoutumista.

Onnistumiset

Suurin onnistumiseni elämässäni on ollut se, että olen oppinut käyttämään potentiaaliani ja ammentamaan lisää tietoa kirjoista. Kun opiskelin nuorena peruskoulussa, en osannut käyttää aivojani kunnolla. Elämässä on oltava rauhallisuutta, jotta pystymme tekemään viisaita ratkaisuja. Ole nöyrä ja pidä jalat maassa. Olemme ihmisiä, joten kohtele muita samalla tavalla kuin toivoisit heidän kohtelevan sinua.

Haasteet suomalaisessa työelämässä

Olen nähnyt paljon kansainvälisiä opiskelijoita, jotka joutuvat korkeasti koulutettuinakin kohtaamaan työttömyyden. Olen nähnyt, kuinka nämä fiksut ja lahjakkaat ihmiset masentuvat ja lähtevät Suomesta. He ajattelivat koko elämänsä ajan, että kaikki on heidän käsissään. He panostivat koulutukseensa, jotta voisivat työllistyä. He valmistuivat huippuarvosanoilla, mutta työelämässä heidän on vaikea löytää paikkaansa. Asenteet, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja jäykkyydet rajoittavat ja aiheuttavat miljardien edestä hyvinvointitappioita.

Mielestäni metataidoilla pitäisi olla enemmän arvoa työelämässä, koulutustasoa väheksymättä. Yrityksen tavoitteet, visiot ja rakenteet muodostuvat ihmisten välisessä toiminnassa. Korkeasti koulutettu voi olla erittäin taitava työssään, mutta metataidot voivat olla hyvinkin puutteellisia. Monen yrityksen liiketoiminnan kohtalona on ollut taantuminen huonojen metataitojen vuoksi. Osaamista voidaan opetta työelämässä tai koulutuksissa, mutta asenne ja metataidot kumpuavat ihmisestä itsestään. Ne ratkaisevat organisaation menestyksen ja innovaatioiden syntymisen.

Hyvinvointi

Vapaa-aikaani vietän perheeni, sukulaisteni ja ystävieni kanssa. Luen kirjoja, jotka kehittävät ajattelua ja viisautta. Yritän huolehtia hyvinvoinnistani urheilemalla ja viettämällä aikaa positiivisten ihmisten kanssa. Yritän välttää negatiivisten asioiden lukemista ja negatiivisten ihmisten kanssa väittelyä, koska negatiivisuus tukkii ajatuksia ja luovuutta. Jos syöt roskaruokaa, se tukkii verisuonia. Jos luet roskaa, se tukkii aivosoluja ja ajattelua.

Abdirahman (Abu) Mohamud Yusuf
Burgal Oy