Mian tarina: arvomaailma muokkasi urahaaveita

Lukioikäisenä en tiennyt, mitä haluaisin opiskella, eikä minulla ollut unelma-ammattia. Lukiokavereiden suunnitelmat tuntuivat loppuun mietityiltä ja monilla oli selkeä ajatus siitä, mitä he haluavat opiskella lukion jälkeen. Jälkikäteen ajateltuna harva heistäkään on ammatissa, johon alun perin ajattelivat suuntaavansa. Se kuvaa minusta lohdullisella tavalla sitä, ettei urapolun tarvitse olla alusta loppuun mietitty ja että lopulta se voi rakentua hyvin erilaisista kokemuksista.

Päädyin hakemaan kaupallisiin opintoihin oikeastaan sillä perusteella, että halusin työskennellä kansainvälisessä työympäristössä, matkustaa ja käyttää työssä eri kieliä. Aloitin tradenomiopinnoista, joiden jälkeen hain kauppatieteiden maisteriohjelmaan. Opintoaineenani oli markkinointi ja se on mielestäni edelleen mielenkiintoista erityisesti siitä näkökulmasta, miten ihmiset tekevät ostopäätöksiä.

Maisterivaihetta aloittaessani omassa elämässäni alkoi kuitenkin näkyä isohko arvomaailman muutos kestävän kehityksen suuntaan. Koin tärkeäksi sen, ettei tuleva työni ole ristiriidassa arvomaailmani kanssa. Aloin valita sivuopinnoiksi kestävään kehitykseen ja yritysvastuuseen liittyviä kursseja. Kirjoitin graduni yritysvastuun viestinnän muuttumisesta vuosien aikana. Hain myös kestävään kehitykseen liittyviä harjoittelu- ja työpaikkoja, mutta alalla oli paljon kilpailua ja vähän paikkoja.

Minulla ei valmistuessani ollut toivomaani erikoistumisalaan mitään mainittavaa työkokemusta, mutta olin tehnyt monipuolisesti muita työtehtäviä. Valmistuttuani pääsin Chileen muutosjohtamisen konsultointitehtäviin ja palattuani sieltä työskentelin Suomessa jonkin aikaa markkinointitehtävissä, joihin sain yhdistettyä toiveestani myös yritysvastuunäkökulmaa. Näihin aikoihin olin myös mukana Suomeen perustamassamme Zero Waste Finland ry:ssä. Yhdistyksen parissa sain tehdä työtä minulle tärkeän elämäntavan parissa, minkä lisäksi ajattelin sen tukevan työhaaveitani.

Hain kuntapuolelle avautuneeseen kestävän kehityksen ja kiertotalouden tehtävään. Sain paikan, mikä tarkoitti sitä, että pääsin ensimmäistä kertaa erikoistumisalani työhön. Valintaani edesauttoi viestintäosaamiseni, kokemukseni yritysyhteistyöstä sekä muut siihenastiselta työuralta ja vapaaehtoistöistä saadut kokemukset, minkä lisäksi merkittävässä roolissa oli motivaationi.

Kestävä kehitys ulottuu moniin työtehtäviin

Työskentelen siis nykyään kuntasektorilla kiertotalouden tehtävissä. Kiertotaloudella tarkoitetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä maapallon kantokyvyn rajoissa niin, että materiaalit ja resurssit kiertävät taloudessa pitkään, eivätkä päädy jätteeksi. Talous on tärkeä osa muutosta, koska kiertotalous luo uutta liiketoimintaa ja mahdollistaa uudenlaisia työpaikkoja. Vaikka itse edistän siirtymää kiertotalouteen kuntapuolella, näen kiertotalouden työmahdollisuuksia monipuolisesti niin julkisella sektorilla kuin järjestöissä ja yrityksissäkin.

Kiertotalous uudistaa sitä, miten suunnittelemme tavarat ja palvelut, miten käytämme materiaaleja, miten mietimme jokaisessa vaiheessa jätteen minimointia ja sivuvirtojen hyödyntämistä ja miten kyseenalaistamme toimintatapojamme. Näen, että kestävää kehitystä ja kiertotaloutta voi tuoda monin eri tavoin osaksi työtään.

Urapolku muotoutuu jatkossakin

Olen joskus miettinyt, olisinko tehnyt jotain toisin ja opiskellut vaikkapa ympäristötieteitä kaupallisen alan sijaan, jos olisin jo lukioikäisenä tiennyt myöhemmin haluavani työskennellä kestävään kehitykseen liittyvissä tehtävissä. Kaupallinen ala on kuitenkin auttanut minua ymmärtämään kestävän kehityksen taloudellista puolta sekä mahdollistaa monenlaisissa tehtävissä työskentelyn. Työkaverini ovat todella erilaisista opintotaustoista, mikä vahvistaa ajatuksiani siitä, kuinka monenlaista osaamista siirtymässä kestävän kehityksen ajatteluun ja toimintaan tarvitaan.

Ekologinen kestävyys on minulle erityisen tärkeä aihe, mutta enenevissä määrin olen kiinnostunut myös sosiaalisesta kestävyydestä. Urapolkuni on kuljettanut minut noin kymmenessä vuodessa tähän, joten uskon, että jatkossakin ajatukseni ja kokemukseni tuovat uutta ja erilaistakin suuntaa siihen, mitä haluan tehdä työkseni. Muutumme ihmisinä koko ajan ja se näkyy myös siinä, millaisia asioita pidämme elämässä ja työssä tärkeinä.

Mia Johansson