Blev du utan studieplats? Det finns flera alternativ för nästa steg

Nyheter

Det lönar sig inte att bli missmodig även om du blivit utan studieplats i vårens gemensamma ansökan. Du har tillgång till många tjänster och olika studieprogram som du kan använda för att ta följande steg i din utbildning eller karriär.

Om du siktar på en utbildning på andra stadiet kan du söka till en utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) Med hjälp av utbildningen som varar högst ett år får du färdigheter för gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning. Du kan söka till Hux, oberoende av din ålder, bara du har avlagt grundskolan.

Om du är intresserad av högskolestudier kan du ännu söka en studieplats i höstens gemensamma ansökan till högskolorna (4.9–14.9). Dessutom kan du studera till exempel vid en öppen yrkeshögskola eller ett öppet universitet. Många högskolor erbjuder kurser som är öppna för alla och som hjälper dig att bekanta dig med den bransch som intresserar dig. Studier som genomförts på den öppna sidan tillgodoräknas ofta om du senare får en studieplats som examensstuderande inom branschen i fråga. Kursavgiften för en studieperiod är i genomsnitt några tiotals euro. Som studerande vid öppna universitet och högskolor får du inte studiestöd för studierna, eftersom studierna då betraktas som deltidsstudier.

Även yrkesutbildningar och folkhögskolor erbjuder mångsidig undervisning inom olika områden. Du kan också fundera på om du skulle tycker om att studera utomlands. Det lönar sig att bekanta sig med olika alternativ fördomsfritt. Det finns sällan bara en rätt väg till ett visst yrke.

Stöd av sakkunniga

Det är också bra att notera att du inte behöver fundera på din utbildning och ditt yrke ensam. AN-tjänsterna erbjuder riksomfattande utbildningsrådgivning där du får hjälp bland annat med att söka till en utbildning, hitta ett studieprogram som intresserar dig och utnyttja olika förmåner. Om du är under 25 år har du till exempel möjlighet att ansöka om utkomstskydd för arbetslösa om du söker minst två studieplatser till utbildningar som leder till examen och som börjar nästa höst.

Läs mer

Mer information