Olika sätt att studera

Eftersom det finns gott om alternativ kan du studera på flera olika sätt i olika slags läroanstalter.

Du har möjlighet att skaffa dig kunskaper och utveckla din yrkeskunnighet i många olika slags läroanstalter. Nuförtiden finns det flera olika sätt att studera. Du kan studera som närvarande eller på distans, delta i flerformsstudier, eller avlägga din examen helt självständigt. Beroende på din livssituation kan du studera på heltid, vid sidan om arbetet eller som arbetslös.

Om du är integrerad, sjukledig, pensionerad eller på föräldraledighet, kan din livssituation påverka dina möjligheter att studera, men det är trots allt möjligt att studera någonting i alla situationer.

Reflektera över följande frågor om du planerar att studera.

  • Hurudana kunskaper och talanger vill du lära dig? Var är det möjligt?
  • I hur lång tid är du beredd att studera?
  • Vad krävs det för att få en studieplats?
  • Hur kommer du att finansiera dina studier och din inkomst under studierna?
  • Vilken slags färdigheter erbjuder studierna dig? Krävs det vidareutbildning efter din examen för att du ska nå ditt mål?

På nättjänsten studieinfo.fi hittar du information om examen, yrken och studier vid olika läroanstalter. Utöver att du kan bekanta dig med utbildningsalternativen kan du här söka dig till utbildning.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Utbildningsgaranti som en del av ungdomsgarantin

Utbildningsgarantin som ingår i ungdomsgarantin tryggar en utbildningsplats åt alla som gått ut grundskolan. Utbildningen kan ha följande former:

  • utbildning vid ett gymnasium eller yrkeshögskola,
  • lärlingsutbildning,
  • workshop eller rehabilitering eller
  • utbildning som arrangeras på annat sätt.

Samtidigt förnyas studenturvalet till yrkeshögskoleutbildningen Under den gemensamma ansökans andra ansökningstid ges företräde åt de unga som inte har någon examen eller annan utbildningsplats efter grundskolan.  Detta säkrar att de som ansöker om sin första utbildningsplats får utbildning.

Kompletterande ansökan

Om du blev utan studieplats i den egentliga ansökan kan du utnyttja den kompletterande ansökan. Du kan även söka dig till yrkesinriktad utbildning via den kontinuerliga ansökan.

Studier som blivit på hälft

Om dina studier blivit på hälft kan du vanligtvis fortsätta där du tidigare blivit i dina studier. Om din studierätt inte längre är i kraft måste du dock ansöka om studieplats på nytt. Då du fått studierätt är det möjligt att inkludera dina tidigare prestationer i din examen. Be din läroanstalt om information om hurudana möjligheter du har att slutföra dina studier.

Studier vid sidan om arbete

Om du är i arbetslivet kan du avlägga flerformsstudier eller så kan du be din arbetsgivare om möjlighet till alternerings- eller studieledighet.

Flerformsstudier är planerade så att du kan studera vid sidan om arbetet, och därför innehåller de mindre närundervisning och studierna är koncentrerade till kvällstid och veckoslut. Flerformsstudier kombinerar olika studieformer, och kan således innehålla till exempel virtuella studier, studiegruppsverksamhet och självständiga studier.

Alterneringsledighet är en längre ledighet som du ska komma överens om med din arbetsgivare. Du kan använda din fritid till att till exempel studera.

Praxis för studieledighet varierar från arbetsplats till arbetsplats, och därför lönar det sig att diskutera om studieledighet med din arbetsgivare.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Uppdaterad: