Om din tjänstgöring slutar och du inte har ett jobb, kom ihåg att anmäla dig som arbetssökande

Nyheter

I fall du inte har ett jobb som väntar på dig genast efter att du har fullgjort din beväringstjänst eller civiltjänst så anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Du kan anmäla dig redan innan din tjänst är fullgjord och på förhand meddela din första arbetslöshetsdag. Kom ihåg att om du anmäler dig som arbetssökande först efter att din tjänstgöring har slutat, börjar din rätt till arbetslöshetsersättning tidigast från anmälningsdagen.

Anmäl dig som arbetssökande

Det är lättast för dig att anmäla dig som arbetssökande i Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du anmäla dig som arbetssökande på webblanketten, i den landsomfattande telefontjänsten eller på arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Anmäl alla dina anställningsförhållanden under de senaste två åren samt alla betydelsefulla anställningsförhållanden och utbildningsuppgifter som är av betydelse med tanke på din jobbsökning. Din jobbsökning inleds genast då du svarat på frågorna i webbtjänsten och skickat iväg uppgifterna. Efter att du skickat iväg uppgifterna får du instruktioner om vad du ska göra till följande. Var beredd på att uppvisa examens- och arbetsintyg samt intyg över tjänstgöringstiden.

Sök utkomstskydd

Du kan ansöka om arbetslöshetsförmån antingen från Fpa eller din arbetslöshetskassa. Din jobbsökning måste vara i kraft för att du ska kunna få arbetslöshetsförmån. Självrisktiden börjar först när du inlett din jobbsökning. Under självrisktiden utbetalas ingen arbetslöshetsförmån.

Sök arbete självständigt

När du anmält dig som arbetssökande finns du med när vi söker lämpliga personer till de arbeten som anmälts som lediga till TE-byrån. Att vara anmäld som arbetssökande ersätter dock inte eget aktivt arbetssökande. Börja därför söka jobb redan innan tjänstgöringstiden tar slut eller genast när den är slut.

Följ överenskommelsen med TE-byrån medan du är arbetssökande

I din sysselsättningsplan har du kommit överens om målen för din jobbsökning, dina egna uppgifter och de tjänster du behöver. Genom att göra det som avtalats i planen samt anmäla eventuella förändringar i din situation som arbetssökande hjälper det din snabbare sysselsättning och rätt till arbetslöshetsförmånen.

Via Mina e-tjänster kan du hålla kontakt med din expert. Där ser du också alla dina öppna uppgifter. Från den allmänna rådgivningstjänsten får du hjälp med sysselsättning, ärendehantering med arbets- och näringstjänster, användning av e-tjänsterna och vid behov vägledning till passliga tjänster.