Alueellisissa kehitysnäkymissä elinkeinoelämä odottavalla kannalla

Uutinen

Pohjois-Savon elinkeinoelämän näkymät ovat varovaisen positiiviset, mutta katse on loppuvuodessa.

alueelliset kehitysnakymat

Investointisuunnitelmien käynnistyminen odottaa korkotason laskua. Elinkeinoelämän, yritystoiminnan, työttömyyden ja työvoiman saatavuuden kannalta tilanteen arvioidaan olevan ensi syksynä vielä ennallaan, mutta vuoden päästä jo parempi.

Koronlasku elävöittäisi taloutta

Teknologia- ja metalliteollisuudella on ollut pitkiä tilauskantoja, jotka ovat pitäneet tuotantoa yllä, mutta nyt tilanne on alkanut heikentyä. Rakennusalalla uusien rakennushankkeiden määrä on vähentynyt merkittävästi ja työkanta painottuu korjaus- ja julkiseen palvelurakentamiseen. Rakennusalan tilanne vaikuttaa heikentävästi myös kuljetusalalle. Euroopan Keskuspankki on ennakoinut laskevansa ohjauskorkoa kesällä, tämän odotetaan käynnistävän taloudessa myönteisen kehityksen, joka näkyisi myös em. toimialoilla alkuvuodesta 2025.

Vastuullisuusosaamisella kysyntää

Myönteistä näkymää luovat uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän investoinnit, joita ovat tuuli- ja aurinkovoimalahankkeet, biokaasulaitokset ja lisäksi valmisteilla on hankkeita energiavarastointiin ja kiertotalouteen. Vastuullisuuden merkitys tulee kasvamaan yritystoiminnassa ja vastuullisuusosaamiselle tulee olemaan kysyntää.

Matkailun alalle on investoitu paljon, erityisesti Tahkon alueelle. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä majoitusliikkeissä kasvoi edellisestä vuodesta yli 6 000 matkailijalla. Eniten kasvua oli saksalaisissa, sveitsiläisissä ja italialaisia matkailijoissa. Maataloudessa tehdään kannattavuutta parantavia investointeja lypsykarjatalouteen, maidontuotantoon, energiantuotantoon ja ympäristöntilan parantamiseen.

Henkilöstöstä yritetään pitää kiinni

Vireille laitettuja konkursseja oli vuonna 2023 huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia yrityksiä perustetaan kuitenkin enemmän kuin niitä lopetetaan ja uusien yritysten perustamisinto ei ole vähentynyt.

Usealla alalla osaavan työvoiman saatavuus on edelleen ongelma, vaikka työttömyys on kasvanut ja avoimien työpaikkojen määrä vähentynyt. Yritykset ovat pitäneet henkilöstöstään lomautusjärjestelmän turvin kiinni, mutta irtisanomisiakin jouduttanee tekemään. Sisä-Savossa työttömyyden kehitys on ollut muita seutuja myönteisempää.

Aiheesta muualla

TEM valtakunnallinen tiedote alueellisista kehitysnäkymistä (tem.fi)