Ahtaaja

Ammatti

Ahtaaja työskentelee satamassa purkaen ja lastaten laivoja ja proomuja kuormauskoneiden ja nostureiden avulla. Tehtäviin voi kuulua myös seurantakirjanpitoa ja asiakaspalvelua. Ammatissa tarvitaan muun vastuullisuutta, huolellisuutta, valppautta ja ryhmätyötaitoja.

Satamat ja satamaoperaattorit.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ahtaaja

Ahtaajan työ on vastuullista, sillä lasti on sijoitettava aluksen ruumaan ja kansille siten, ettei se pääse siirtymään kovassakaan merenkäynnissä. Työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta mahdollisimman suuri määrä rahtia saadaan lastattua alukseen turvallisesti. Suurten ja raskaiden työkoneiden kuljettajalta edellytetään myös valppautta, sillä ahtaustyössä on aina olemassa tapaturman mahdollisuus.

Ahtaustyö ja erityisesti laiva-ahtaus on tiimityötä, mikä edellyttää ryhmätyötaitoja. Asiakaspalvelutehtävissä toimivilta ahtaajilta edellytetään palveluhenkisyyttä ja kielitaitoa.

Ammatissa on sopeuduttava vuorotyöhön ja aikataulupaineisiin sekä työpisteiden ja työskentelyolojen jatkuvaan vaihtumiseen. Työ vaatii myös riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

Ahtaajat saavat koulutuksensa työpaikoilla työnantajien toimesta, ja tie vakituiseen työsuhteeseen avautuu usein tilapäistöiden kautta. Tilapäistyöläisille on järjestetty perehdyttämiskoulutusta. Myös oppisopimuskoulutusta on järjestetty. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös lastinkäsittelyalan ammattitutkinto ja palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto lastinkäsittelyn osaamisalalta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Työkoneiden kuljettamisen edellyttämät ajoluvat.

Satamaoperaattorit ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien vakinaisten työntekijöiden palkka perustuu Satamaoperaattorit ry:n sekä Auto- ja kuljetusalan työtekijäliitto AKT ry:n välillä solmittuun työehtosopimukseen.

Palkkaperusteena on tuntipalkka. Työntekijät sijoittuvat palkkaryhmiin työkokemuksen ja henkilökohtaisen pätevyyden perusteella. Palkka muodostuu peruspalkasta ja lisistä. Palkkaan vaikuttavat myös vuorotyön ja ylitöiden korvaukset.