Konservaattori

Ammatti

Konservaattorin tehtävänä on estää vanhojen esineiden tuhoutuminen hoitamalla, entistämällä, restauroimalla ja korjaamalla. Konservaattorit työskentelevät museoissa, kirjastoissa, arkistoissa ja konservointiin erikoistuneissa yrityksissä. Työssä vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja oman erikoisalan seuraamista.

Konservaattorit työskentelevät museoissa, arkistoissa, kirjastoissa ja konservointilaitoksissa. Työpaikkoja on myös taidesäätiöissä ja alan yrityksissä. Osa toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Selaa työpaikkoja: Konservaattori

Konservaattorin ammatti vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja oman erikoisalan seuraamista. Konservaattori tarvitsee historian tuntemusta sekä kykyä kuvitella esineiden alkuperäinen luonne. Jonkinasteinen erikoistuminen konservaattorin työssä on välttämätöntä, sillä kukaan konservaattori ei voi hallita koko alaa riittävän hyvin.

Erilaisia materiaaliryhmiä ja työn kohteita ovat esimerkiksi huonekalut, kulttuurihistorialliset ja arkeologiset esineet, kehykset ja kultaus, paperi ja valokuvat, rakennuspinnat, puurakennukset, taideteokset, tekstiilit, turkikset ja täytetyt eläimet. Kaikki nämä vaativat omia pitkälle kehitettyjä tekniikoitaan. Useat valmiit työt ovat uniikkitaiteeseen verrattavia. Konservaattori tarvitsee paitsi taiteellista lahjakkuutta, mittasuhteiden tajua ja värisilmää, myös teknistä kykyä soveltaa eri materiaaleja ja aineita.

Tarvittavia ominaisuuksia ovat pitkäjännitteisyys, kärsivällisyys ja tarkkuus. Työ vaatii perfektionismia, täydellisyyden tavoittelua. Se on kuitenkin pystyttävä yhdistämään sujuvaan työn rytmitykseen ja pitäviin aikatauluihin. Konservaattori on oma työnjohtajansa, jonka on itse osattava vaatia itseltään tulosta. Ammatti sopiikin erityisen hyvin omissa oloissaan viihtyvälle, mutta se vaatii myös itsenäistä työkuria ja täsmällisyyttä.

Yhteistyökyky on tarpeen, sillä konservaattori on työssään tekemisessä monien eri ammattiryhmien kanssa.

Konservaattoriksi voi kouluttautua Metropolia ammattikorkeakoulussa (paperi-, tekstiili- ja huonekalukonservointi sekä esine-, interiööri- ja maalaustaiteen konservointi). Tutkintonimike on konservaattori (AMK). 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) on mahdollista suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto artenomi (AMK), restauroinnin koulutus. 

Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattilaiseksi haluava voi suorittaa taideteollisuusalan ammattitutkinnon (luonnontieteellisen alan konservoija). Luonnontieteellisen museon konservointitiimi järjestää alan oppisopimuskoulutusta. 

Toisella asteella voi suorittaa taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani), jossa on restaurointialan osaamisala.  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto (restauroija) ja erikoisammattitutkinto (restaurointimestari). 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Konservaattorin palkkaus vaihtelee työpaikan, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Palkkaus perustuu työehtosopimukseen joka määräytyy työnantajasektorin mukaan.