Kuorma-autonkuljettaja

Ammatti

Kuorma-autonkuljettajat ajavat monenlaista tavaraa paikasta toiseen kaluston vaihdellessa pienistä jakeluautoista loka-autoihin. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu kuorman käsittelyä, rahtikirjojen toimittamista sekä auton kunnossapitoa. Kuljettajia työllistävät pääasiassa kuljetusyritykset. Kuljettajan ammatti edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta, huolellisuutta, täsmällisyyttä ja palvelualttiutta.

Kuljetusyritykset. Kaupan alan yritykset. Teollisuus. Valtio. Kunnat. Suurin osa kuorma-autoilijoista on itsenäisiä yrittäjiä, jotka saavat tilauksensa joko suoraan asiakkailta tai kuljetuskeskusten kautta.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kuorma-autonkuljettaja

Kuorma-autonkuljettajan työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista, sillä hän on vastuussa rahdista, kalliista ajoneuvosta, liikenneturvallisuudesta ja ihmishengistä. Kuljetukset on osattava hoitaa aikataulujen puitteissa joustavasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Kuljettajalta edellytetään vaihtuvien tilanteiden nopeaa arviointikykyä, täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa. Kuljettajan on osattava lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan. Tyhjänä ajoa on vältettävä, koska se on epätaloudellista ja epäekologista.

Ammatissa tarvitaan palvelualttiutta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä työssä ollaan päivittäin tekemisissä asiakasyritysten ja yhteistyötahojen henkilöstön kanssa. Kuljettajalta edellytetään auton tekniikan tuntemusta, koska tehtäviin kuuluu myös auton pienempien vikojen korjaus- ja huoltotyöt.

Kuljettajan työ voi olla fyysisesti raskasta vaikeiden sääolojen, pimeyden, istumatyön, väsymyksen ja vedon vuoksi. Kireät toimitusajat ja pitkät työpäivät lisäävät työn rasittavuutta. Kuljettajan on tunnettava työsuojelusäädökset.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä kulloisenkin ajoneuvon kuljettamiseen liittyvä ajokortti, jonka saamiseksi on määritelty terveysvaatimuksia. Kuljettajan työ edellyttää hyvää näköä ja kuuloa. Terveydentila tarkastetaan säännöllisesti.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon (autonkuljettaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös kuljetusalan ammattitutkinto. Koulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Puolustusvoimat kouluttaa osasta varusmiehiä kuljettajia. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuorma-auton kuljettamiseen tarvitaan C-ajokortti, joka suoritetaan autokoulussa. Yhdistelmäajoneuvon (rekan) kuljettajalla tulee olla CE-ajoneuvoluokan ajo-oikeus ja -kortti.

EU-säännös edellyttää tavaraliikenteessä uusilta kuorma-autonkuljettajilta perustason ammattipätevyyskoulutusta ja ammatissa jo toimivilta jatkokoulutusta 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetaan kuljettajat, joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009, mutta jatkokoulutus koskee myös perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautettuja.

Kuljetusyrittäjä tarvitsee koti- ja ulkomaisen tavaraliikenteen harjoittamiseen yhteisöluvan, jonka saamiseksi on käytävä liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymä tavaraliikenteen yrittäjäkurssi.

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaan työntekijän palkka määräytyy joko tuntipalkkana tai 2-viikkojakson palkkana. Peruspalkka määräytyy työkokemusvuosien, koulutuksen ja työtehtävän hoidossa käytettävän kuljetuskaluston mukaan. Päälle tulevat erilliset lisät, esimerkiksi Ilta- ja yötyölisät, vapaapäivätyölisä, myrkky- ja räjähdysainelisä ja erikoislisä.

Kuorma-autoalan työehtosopimus on solmittu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen työnantajaliitto ry:n välillä. Kaupan palveluksessa olevien tavarankuljettajien palkkaus ja työehdot määräytyvät kaupan sopimuksen perusteella. Öljytuote- ja säiliöautoalan työehtosopimusta sovelletaan polttoaineen- ja kemikaalien kuljettajiin. Maanrakennusalan työehtosopimusta sovelletaan maanrakennusalan kuljettajiin. Kunnilla ja valtiolla on omat sopimuksensa.