Maatalouslomittaja

Ammatti

Maatalouslomittajat tekevät maaseutuyrittäjien käytännön työtehtävät näiden lomien ja sairaslomien aikana. Maatalouslomittajia tarvitaan maatiloilla, joissa on tuotantoeläimiä. Maatalouslomittajilta edellytetään eläinten ja niiden hoidon tuntemusta sekä halua työskennellä eläinten parissa, vastuullisuutta ja omatoimisuutta.

Maatalouslomittaja työskentelee tietyn kunnan tai kuntien alueella kunnallisena maatalouslomittajana tai sijaisapulomittajana. Lomittajia työskentelee myös maatalouslomittajia välittävissä yrityksissä ja ammatinharjoittajina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maatalouslomittaja

Maatalouslomittajan työ on erittäin vastuullista, sillä työn kohteena on vieras omaisuus, eläimet, elintarvikkeiden raaka-aineet sekä koneet ja laitteet. Ammatissa tarvitaan eläintenkäsittelytaitoja, eläintenhoidon tuntemusta sekä elintarvikehygienian tuntemusta. Ammatissa on hallittava tarvittavien maatalouskoneiden käyttö.

Maatalouslomittajan on pystyttävä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa. Maatalouslomittajalla tulee olla kyky huomata, milloin eläimet tarvitsevat erityistä hoitoa. Työ on osattava järjestää eläinten hyvinvoinnin vaatimalla tavalla huomioiden myös tilan asettamat toiveet ja päivittäinen työjärjestys.

Maatalouslomittajan on sopeuduttava erilaisiin työtapoihin ja välineisiin vaihtaessaan tilaa lomitusjaksoittain. Ammatissa on oltava valmis työskentelemään tavallisten työaikojen ulkopuolella, mikäli eläinten hoito niin vaatii.

Ajokortti ja auto ovat työn hoitamisen kannalta lähes välttämättömiä, koska julkiset kulkuyhteydet maaseudulla ovat yleensä huonot.

Työ ei sovi rehu- tai eläinpölylle allergisille henkilöille.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa maatalousalan perustutkinto (eläintenhoitaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös esimerkiksi maatalousalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuntien palveluksessa olevia maatalouslomittajia toimii sekä tunti- että kuukausipalkattuina. Yksityisten maaseutuyrittäjien palveluksessa oleviin lomittajiin sovelletaan Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen työn vaativuuteen perustuvia palkkausmääräyksiä henkilökohtaisine palkanosineen.