Metsänhoitaja

Ammatti

Metsänhoitajat työskentelevät metsäsektorin asiantuntijoina, opettajina ja tutkijoina. Metsänhoitaja on arvonimi, jonka metsätieteiden opiskelija saa valmistuttuaan maatalous- metsätieteiden maisteriksi.Työpaikkoja on metsäteollisuudessa, metsä- ja ympäristöalan hallinnossa, metsäalan järjestöissä sekä konsulttiyrityksissä. Ammatissa tarvitaan metsäalan asiantuntemusta, johtamis-, suunnittelu ja organisointitaitoja, esitystaitoa ja oma-aloitteisuutta.

Metsäteollisuus sekä alan yritykset, oppilaitokset, yliopistot, tutkimuslaitokset, järjestöt ja julkishallinto. 

Selaa avoimia työpaikkoja: Metsänhoitaja

Metsänhoitajan työssä tarvitaan laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa, joka edellyttää metsävarojen hoidon ja käytön sekä ympäristökysymysten monipuolista asiantuntemusta. Metsänhoitajat toimivat usein esimiestehtävissä, jolloin johtamis- ja organisointitaidot ovat tarpeen.

Metsänhoitajan on osattava kuunnella eri osapuolten näkemyksiä, mutta myös kyettävä ottamaan kantaa ja tekemään ratkaisuja. Työssä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Työ edellyttää itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta. Kansainvälisissä tehtävissä tarvitaan kielitaitoa.

Työtehtävät sijoittuvat yhteiskunnallisesti merkittävälle sektorille, ja työskentely edellyttää kykyä ymmärtää yhteiskunnan toimintaa sekä valmiuksia työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä metsäsektorin asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Metsätieteitä voi opiskella yliopistossa. Ylempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Metsänhoitajan arvonimeen oikeuttaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palkkaus vaihtelee työnantajittain.