Metsuri

Ammatti

Metsurin työtehtävät vaihtelevat vuodenaikojen ja työkohteiden mukaan. Metsureita työskentelee muun muassa metsänhoitoyhdistysten ja metsäalan yritysten palveluksessa sekä yrittäjinä. Metsurilta edellytetään metsäluonnon tuntemusta, metsätöissä käytettävien koneiden ja työvälineiden hallintaa, itsenäistä työskentelyotetta sekä hyvää kuntoa.

Metsureita työskentelee metsänhoitoyhdistysten, Metsähallituksen, metsäteollisuusyritysten ja yksityisten metsätalousyrittäjien palveluksessa sekä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Metsuri

Metsurin on tunnettava metsäluontoa ja ympäristöasioita. Työtekniikkaan ja työvälineisiin on perehdyttävä. Metsurin on osattava myös korjata ja huoltaa käyttämänsä moottori- ja raivaussahat.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Myös tarkkuutta ja huolellisuutta tarvitaan. Metsuri vastaa itse oman työnsä suunnittelusta ja toteutuksesta, joten häneltä edellytetään vastuuntuntoa.

Metsuriksi aikovan on viihdyttävä ulkona luonnossa. Työ on fyysisesti rasittavaa, joten metsurilla pitää olla hyvä terveys ja kunto. Ammatin haittatekijöitä ovat epämukavat työasennot sekä koneiden aiheuttamaa melu ja tärinä.

Toisella asteella voi suorittaa metsäalan perustutkinnon (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös metsäalan ammattitutkinto (metsuri (AT)) ja erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Metsureille järjestetään alan oppilaitoksissa jatko- ja täydennyskoulutusta työvoimapoliittisena ja muuna aikuiskoulutuksena. Myös työnantajat järjestävät jatkokoulutusta työntekijöilleen. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Metsäalan palkkaus perustuu työn vaativuuteen ja työntekijän pätevyyteen. Metsäalan työehtosopimus mahdollistaa erilaisten palkkaustapojen käytön. Aikapalkka ja siihen yhdistetty tuotospalkka on tällä hetkellä vallitseva palkkaustapa Metsähallituksessa ja metsäteollisuusyrityksissä.

Metsänhoitoyhdistyksissä ja metsäpalveluyrityksissä käytetään suoraa urakkapalkkausta ja aikapalkkausta sen eri muodoissa. Metsähallituksen metsureitten aikapalkka perustuu kuukausipalkkaan ja muilla työnantajilla tunti- tai päiväpalkkaan.