Puuseppä

Ammatti

Puusepät valmistavat sahatavarasta tai puulevystä esimerkiksi huonekaluja, puusisustuksia ja ovia. Työpaikasta riippuen tehtäviin saattavat kuulua myös korjaus- ja asennustyöt. Puuseppiä työskentelee mm. puusepäntehtaissa ja -verstailla, huonekalutehtaissa ja rakennuspuusepänteollisuudessa. Puusepät tekevät sekä itsenäistä suunnittelua edellyttävää käsityötä että vaiheiksi jaettua koneellista sarjavalmistusta. Kädentaitojen lisäksi ammatissa tarvitaan huolellisuutta, tarkkuutta ja laatutietoisuutta.

Puusepäntehtaat. Huonekalutehtaat. Rakennuspuusepänteollisuus. Verstaat. Itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa työpaikkoja: Puuseppä

Puusepän ammatissa tarvitaan kädentaitoja. Alalla arvostetaan moniosaamista.

Puualalla on keskeistä puun ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin lopullisessa tuotteessakin. Puusepältä edellytetään laatutietoisuutta.

Työssä on osattava lukea piirustuksia.

Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, hyvää keskittymiskykyä ja tarkkuutta. Työvaiheet on usein kyettävä suorittamaan nopeasti.

Työ on suhteellisen itsenäistä, ja se edellyttää oma-aloitteisuutta.

Sopeutuminen työyhteisöön on tärkeää.

Yrittäjinä toimivat puusepät tarvitsevat yrittäjyyteen liittyvien asioiden tuntemusta.

Työympäristössä on usein koneista aiheutuvaa melua.

Allergiat voivat olla este ammatissa toimimiselle puupölyn ja liima-aineiden vuoksi.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puuteollisuuden perustutkinnon, jossa voi suuntautua puusepäksi. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, jossa voidaan suuntautua puusepänalaan. 

Perustutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös puuteollisuuden ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Puusepänteollisuudessa käytetään sekä urakka- että aikapalkkausta. Palkan suuruuteen vaikuttaa työkokemus ja erikoistuminen. Myös vuorotyön määrä vaikuttaa palkan suuruuteen.