Tietoliikenneinsinööri

Ammatti

Tietoliikenneinsinööri on tietoliikennetekniikkaan perehtynyt insinööri, joka työskentelee alan tuotteita valmistavan elektroniikka- ja sähköteollisuuden tai tietoliikennepalveluja tarjoavan yrityksen palveluksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. suunnittelua, tuotekehitystä ja johtotehtäviä. Ammatissa tarvitaan tietoliikenteen ja tietotekniikan osaamista, esimiesosaamista, yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluasennetta.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Teleoperaattorit. Laitemyyjät.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tietoliikenneinsinööri

Tietoliikenneinsinööriltä edellytetään tietoliikennetekniikan, radiotekniikan, digitaalitekniikan ja myös sähkötekniikan tuntemusta. Ammatissa on tunnettava tietoliikennejärjestelmät ja laitteet, kuten televerkot, matkapuhelinverkot ja datansiirtoverkot.

Tietoliikenneinsinöörin on hallittava myös tietotekniikkaa ja ohjelmointia. Tuotannossa on tunnettava tuotantomenetelmät ja laatuasiat. Monissa tehtävissä tarvitaan liiketoiminnan, projektijohtamisen ja markkinoinnin tuntemusta.

Johtotehtävissä tarvitaan esimiesosaamista ja organisointikykyä sekä kykyä itsenäisiin päätöksiin ja vastuunkantoon. Ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito ovat tarpeen. Teknologioiden ja tekniikan nopea kehitys edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) suuntautumisvaihtoehtoina tietotekniikka tai elektroniikka.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti tietotekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan tai sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan suuntautuen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä ylemmän toimihenkilön palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys. Palkkaustapoina ovat aikapalkka (kuukausipalkka) ja erilaiset palkkiopalkat.