Turkistarhaaja

Ammatti

Turkistarhaajan työnä on huolehtia turkiseläinten hoidosta, kasvattamisesta ja nahkomisesta. Turkistarhaaja on yrittäjä, jonka tulot riippuvat suuresti hänen ammattitaidostaan tuottaa laadukkaita nahkoja. Laadukkaan nahan tuottaminen, eläinten ja ympäristön hyvä hoito sekä kiristyneet hoitoon liittyvät säädökset edellyttävät, että turkiseläimiä kasvatetaan parhaissa mahdollisissa oloissa.

Turkistuotantoa harjoitetaan pää- ja sivuelinkeinona lähinnä perheyrityksissä turkistiloilla.

Selaa avoimia työpaikkoja: Turkistarhaaja

Turkistarhaus on tarkoin valvottua kotieläintuotantoa, joka edellyttää eläinten käyttäytymisen ja eläinbiologian tuntemisen lisäksi toimintaa säätelevien eläin- ja ympäristömääräysten tuntemista sekä ympäristönhaittojen minimoimista.

Tällöin korostuvat korkea ammattietiikka, sopeutumiskyky ja kuluttajien toiveiden ennakoimiskyky. Eläintenhoito on luonteeltaan sitovaa. Siksi turkistarhaajalta edellytetään pitkäjännitteisyyttä, tunnollisuutta ja tarkkuutta.

Alalla selviytyminen edellyttää kykyä seurata kehitystä ja kansainvälisiä markkinanäkymiä sekä kykyä arvioida niiden vaikutuksia omaan toimintaan. Vuorovaikutustaitojen merkitys osana ammattitaitoa on oleellinen verkostoituneessa toiminnassa.

Työ ei sovi rehu- tai eläinpölylle allergisille ihmisille.

Sopiva koulutus ammattiin on toisella asteella suoritettava maatalousalan perustutkinto (turkistarhaaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maatalousalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto (tarhaajamestari). 

Tutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuksella.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tarhaaja on yrittäjä, jonka ansiot riippuvat liiketoiminnan kannattavuudesta.

Pitkällä aikavälillä parhaiten ovat pärjänneet perheyritykset ja sivutoimisena toimivat tarhat, jotka ovat toimineet joustavasti vaihtelevissa suhdanteissa.