Apuvälineteknikko

Ammatit Julkaistu

Apuvälineteknikko on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. Hän tukee ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä apuvälineiden avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa ja tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, teknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja.

Apuvälineyritykset- ja klinikat, kuntoutuslaitteita valmistavat yritykset, sairaaloiden ja muiden laitosten apuvälineyksiköt tai yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Apuvälineteknikko

Apuvälineteknikon työhön kuuluu apuvälinetarpeen arviointi ja sen perusteella tapahtuva apuvälinepalvelun tuottaminen, joko valmiina tuotteena tai yksilöllisesti apuvälineen suunnitellen ja valmistaen. Ammatissa tulee tuntea erilaiset apuvälineet sekä niiden käytön teoreettinen tausta, joka pohjautuu  kuntoutukseen, tekniikkaan sekä lääke- ja terveystieteisiin. Ihmisen toimintakyvyn arviointitaito on keskeisessä osassa työtä.

Ammatissa vaaditaan hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä moniammatillisen yhteistyön osaamista. Työ edellyttää teknistä osaamista, kädentaitoja ja luovuutta. Myös pitkäjännitteisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat tarpeen.

Kielitaito on nykyään yhä useammin tarpeen. Yrittäjäosaaminen on tarpeen yrittäjänä toimivilla. Oman alan kehityksen seuraaminen on ammattitaidon kehittämisen edellytys.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella apuvälineteknikoksi (AMK) apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelmassa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Apuvälineteknikko on nimikesuojattu ammattinimike. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää tutkinnon suorittaneille apuvälineteknikoille oikeuden käyttää apuvälineteknikon ammattinimikettä ja rekisteröi heidät.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2899 €/kk

Yksityinen sektori

3261 €/kk

Julkinen sektori

2823 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat