Arkistonhoitaja

Ammatit Julkaistu

Arkistonhoitaja huolehtii organisaation toiminnassa syntyvästä asiakirja-aineistosta. Tehtäviin kuuluu arkistosta ja toimenkuvasta riippuen esimerkiksi järjestää, kuvailla, luetteloida ja tutkia aineistoa sekä hoitaa tietopalvelua. Toiminta palvelee sekä organisaatiota itseään että laajemmin yhteiskuntaa ja kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Arkistolaitoksen arkistot, valtio, kunnat, järjestöt ja yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajan on tunnettava asiakirjojen yhteys organisaation toimintaan. Asiakirjoihin ja niiden säilytysaikoihin liittyen on tunnettava organisaation omat käyttötarpeet, taloudelliset arvot, lainsäädäntö ja laajemmat kulttuurihistorialliset näkökulmat.

Virastoarkistoissa ja yrityksissä korostuu asiakirjahallinnon suunnitteluun, tietojen arvon määritykseen ja organisaation tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvät taidot. Päätearkistoissa on tunnettava historian ja historiantutkimuksen metodit, jonka lisäksi tarvitaan hyvää yleissivistystä ja kielitaitoa.

Arkistotekniikkaan kuuluu tuntea aineistojen säilytyksessä käytetyt erikoisvälineet ja asiakirjojen konservoinnin alkeet, erilaiset materiaalit ja kotelot, säilytystilojen vaatimukset sekä asiakirjavaurioita estävät toimintatavat.

Oma-aloitteisuuden ja huolellisuuden lisäksi myös yhteistyötaidot ovat tarpeen. Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen. Paperipölyn vuoksi työ ei välttämättä sovi astmaatikoille.

Ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu Kansallisarkiston järjestämä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai sitä vastaavat opinnot. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon suorittaminen edellyttää asiakirjahallinnan peruskurssin suorittamista, ylioppilastutkintoa tai muuta soveltuvaa keskiasteen tutkintoa sekä vähintään kolmen kuukauden kokemusta arkistotoimen tehtävistä.

Useammassa yliopistossa järjestetään asiakirjahallintaan ja arkistoalaan suuntaavia maisteriohjelmia, tutkintonimikkeenä filosofian maisteri. Mikkelin ammattikorkeakoulussa voi suorittaa tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon arkistoalaan suuntautuen tai sähköisen aineiston hallinta- ja arkistoinnin erikoistumisopinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Arkistolaitoksen pääjohtajalta, arkistoneuvokselta ja maakunta-arkiston johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamistaito sekä hyvä perehtyneisyys arkistolaitoksen toimialaan (Asetus arkistolaitoksesta 832/94).

Mediaanipalkka

3271 €/kk

Yksityinen sektori

3409 €/kk

Julkinen sektori

3202 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat