Asiakaspäällikkö

Ammatit Julkaistu

Asiakaspäällikkö työskentelee yrityksessä asiakassuhteiden johtotehtävissä. Työn tavoitteena on myynnin edistäminen ja tyytyväinen asiakas. Tehtäviin kuuluu asiakassuhteiden hoitamista, uusien asiakkaiden hankkimista ja myyntityötä. Työnantajia ovat eri toimialojen yritykset. Asiakaspäälliköltä edellytetään markkinoinnin ja myynnin hallintaa sekä tuotteiden, palveluiden ja sopimusasioiden hyvää tuntemusta. Työ edellyttää aktiivista työskentelyotetta, neuvottelutaitoja ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä.

Asiakaspäälliköltä edellytetään markkinoinnin ja myynnin osaamista sekä työnantajayrityksen tuotteiden ja palveluiden hyvää tuntemusta. Työssä on tunnettava hyvin myös asiakkaiden toimiala ja toiminta sekä ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet. Sopimusasioiden tuntemus on tarpeen.

Työ edellyttää asiakaspalveluosaamista, myyntihenkisyyttä ja tulosvastuullisuutta. Työssä tarvitaan suunnitteluosaamista, organisointitaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Oma-aloitteinen ja aktiivinen työskentelyote sekä pitkäjännitteisyys ja joustavuus ovat tarpeen. Vuorovaikutus-, yhteistyö-, esiintymis- ja neuvottelutaidot ovat tarpeen.Esimiestehtävissä tarvitaan johtamisosaamista ja kannustavuutta.

Työssä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä kielitaitoa. Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Koulutus voi olla myös yrityksen toimialaan liittyvä, esimerkiksi tekniikan alalla diplomi-insinööri tai insinööri (AMK) ja palvelualoilla restonomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4246 €/kk

Yksityinen sektori

4245 €/kk

Julkinen sektori

4262 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto