Assistentti

Ammatit Julkaistu

Assistentti on avustaa organisaatiossa toista henkilöä tai ryhmää erilaisissa tehtävissä. Assistentin tehtävät voivat vaihdella riippuen siitä, millaisessa organisaatiossa hän työskentelee ja mitkä ovat hänen vastuualueensa. Assistentin tehtäviin kuuluu esimerkiksi ajanhallintaan, tiedonhakuun, yhteydenpitoon, organisointiin ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Ammatissa vaaditaan järjestelmällisyyttä, yhteistyö- ja ongelmanratkaisukykyä, selkeää kommunikointia sekä palvelualttiutta.

Yrityksissä, järjestöissä, seurakunnilla ja julkishallinnossa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Assistentti

Assistenttien ammattitaitovaatimuksista tärkeimpiä ovat palveluhenkisyys, järjestelmällisyys, kielitaito, tietotekniikkataidot ja sosiaaliset taidot. Tehtävät saattavat vaihdella merkittävästi organisaation koosta tai assistentin vastuualueesta riippuen. Assistentilla on usein omia itsenäisiä vastuualueita esimiehen avustamisen lisäksi.

Assistentin on oltava luotettava, vastuuntuntoinen, yhteistyötaitoinen, joustava, täsmällinen ja oma-aloitteinen. Tietotekniikan ja toimisto-ohjelmistojen käyttötaito on välttämättömyys. Hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito on työssä tarpeen. Taloushallinnon osaamisesta on usein hyötyä. Työssä tarvitaan kykyä työskennellä paineen alla, myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Toisella asteella voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Ammattitaidon kartuttua on mahdollista suorittaa myös liiketoiminnan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto liiketoiminnan palveluiden osaamisalalta. 

Vaativimmissa tehtävissä saatetaan edellyttää liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, tradenomi (ylempi AMK) tai yliopistossa suoritettua kauppatieteiden kandidaatin tai kauppatieteiden maisterin tutkintoa. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3108 €/kk

Yksityinen sektori

3495 €/kk

Julkinen sektori

2791 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto