Automaatioasentaja

Ammatit Julkaistu

Automaatioasentaja asentaa, huoltaa ja pitää kunnossa automaatiojärjestelmiä ja -koneita. Automaatioasentaja voi työskennellä uudis- ja korjausrakennustyömailla, teollisuus- ja energialaitoksissa sekä asennus- ja huoltoliikkeissä. Teknisen osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan loogista päättelykykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Teollisuus ja sähkö- ja automaatioalaan erikoistuneet yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Automaatioasentaja

Automaatioasentaja osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä sähköasennusstandardien ja - säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Ammatissa on osattava lukea automaatiopiirustuksia ja tunnettava voimassaolevat määräykset ja ohjeet. Työ edellyttää sähköturvallisuusmääräysten tuntemista ja noudattamista.

Automaatioalalla tarvitaan pitkäjänteisyyttä, loogista päättelykykyä, sekä perusmatematiikkaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Ammatissa on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Vieraiden kielten hallinta on tarpeen erityisesti koska tekniset ohjeet ovat usein esimerkiksi englanniksi. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon. Tutkintonimike on automaatioasentaja tai sähköasentaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös mm. sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, automaatioasentaja ja sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto, automaatioasennusmestari. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon asennuksen ja automaation osaamisalalta. Tutkintonimike on koneautomaatioasentaja.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3111 €/kk

Yksityinen sektori

3157 €/kk

Julkinen sektori

2730 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto