Automekaanikko

Ammatit Julkaistu

Automekaanikot korjaavat henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja sekä tekevät niille määräaikaishuoltoja. Työ vaatii monipuolista tekniikan osaamista, kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.

Auto- ja kuljetusliikkeet, autokorjaamot sekä ajoneuvoalan teollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Automekaanikko

Automekaanikon on tunnettava autojen tekniikka. Auto on hahmotettava erilaisten teknisten järjestelmien toiminnallisena ja rakenteellisena kokonaisuutena, joihin kuuluvat myös elektroniikka ja tietotekniikka.

Hyvät kädentaidot ovat työssä tarpeen. Autoalalla työskentelevältä edellytetään loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa. Asiakaspalvelussa ja ryhmätyöskentelyssä tarvitaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työ vaatii ripeää työskentelyotetta ja usein myös korjaamon koko toiminnan ottamista huomioon, esimerkiksi kiireellisten tapausten kohdalla.

Ohjeet ovat usein vieraskielisiä, useimmiten englanninkielisiä, ja siksi on osattava englantia ainakin ammattisanaston verran. Autot ja niiden korjausmenetelmät kehittyvät nopeasti, mikä edellyttää valmiutta oppia koko ajan uutta.

Ajoittain voi joutua työskentelemään etukumarassa tai kädet kohotettuina, jolloin työ rasittaa niskaa ja hartianseutua. Allergiat, etenkin öljyille, saattavat vaikeuttaa alalla työskentelyä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon autotekniikkaan suuntautuen. Tutkintonimike on ajoneuvoasentaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ajoneuvoalan ammattitutkinto (rengaspalvelun, vauriokorjauksen, korjaamopalvelun tai työnjohdon osaamisalalta) tai ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto (vauriokorjauksen, korjaamopalvelun tai ajoneuvoalan esimiestyön osaamisalalta).

Autojen huolto- ja korjaustöissä vaaditaan myös jatkuvaa täydennyskoulutusta, sillä autot kehittyvät koko ajan ja niiden varustustaso monipuolistuu. Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) ovat ammatillisia täydennyskoulutusohjelmia, joissa autoalalla työskentelevä pätevöityy omassa ammatissaan tai voi edetä urallaan vaativampiin tehtäviin aina johtotehtäviin asti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3036 €/kk

Yksityinen sektori

3050 €/kk

Julkinen sektori

2632 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut