Controller

Ammatit Julkaistu

Controller toimii työssään organisaation taloushallinnon ja laskentatoimen asiantuntijana. Controllerit tuottavat taloudellista tietoa, osallistuvat budjetointiin, seuraavat liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymistä sekä laativat toimenpidesuosituksia. Työssä on tunnettava yrityksen liiketoiminta ja taloushallinto. Controllereja työskentelee eri toimialojen yrityksissä, kunnilla ja valtiolla.

Eri toimialojen yritykset, tilitoimistot, kunnat ja valtio.

Selaa avoimia työpaikkoja: Controller

Controllerilta edellytetään taloushallinnon ja laskentatoimen laaja-alaista hallintaa. Controllerin on ymmärrettävä yrityksen liiketoiminnan perusteet. Työnantajayrityksen liiketoiminta tai työnantajaorganisaation toiminta vaikuttaa siihen, mitä erikoisosaamista controller mahdollisesti tarvitsee. Ammatissa vaaditaan tiedonhakutaitoja sekä kykyä esittää ja tulkita talouteen perustuvaa tietoa. Hyvät tietotekniset taidot ovat edellytys ammatissa toimiselle.

Controllerin ammatissa tarvitaan analyyttista ajattelutapaa, kriittisyyttä ja avoimuutta. Työssä on osattava työskennellä itsenäisesti sekä tiimin osana. Hyvä paineensietokyky on tarpeen, koska taloudelliset päätökset ja ajoittainen kiire voivat tuottaa stressiä.

Kielitaitoa tarvitaan erityisesti kansainvälisissä tehtävissä sekä oman alan, talouden ja markkinoiden kehityksen seuraamisessa.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK).  Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi taloushallintoon ja laskentatoimeen suuntautuen. Controllerien erikoistumisopintoja järjestetään joissakin yliopistoissa täydennyskoulutuksena.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4578 €/kk

Yksityinen sektori

4676 €/kk

Julkinen sektori

4124 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä