Farmaseutti

Ammatit Julkaistu

Farmaseutti on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Farmaseutit työskentelevät yleensä apteekeissa asiantuntijoina ja asiakaspalvelijoina. Farmaseutilta edellytetään tietoa lääkeaineista ja niiden vaikutuksista. Ammatissa tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Apteekit, lääketeollisuus- ja tukkukauppa, terveyskeskusten lääkekeskukset sekä julkinen hallinto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Farmaseutti

Farmaseutin ammatissa tulee tuntea lääkkeet, niiden vaikutukset ja haittavaikutukset, yhteensopivuus sekä säilytys- ja käyttötavat. Lääkkeiden valmistuksessa työskentelevältä farmaseutilta edellytetään lääkkeiden ja valmistusmenetelmien tuntemusta, hyvää keskittymiskykyä sekä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Apteekissa työskentelevän farmaseutin työssä korostuu lääkehoidollisen asiantuntemuksen lisäksi asiakaspalvelutaidot. Farmaseutin on kyettävä ymmärtämään asiakkaan ongelma sekä osattava välittää tietoa asiakkaalle niin, että tämä pystyy tekemään terveytensä kannalta parhaan päätöksen. Farmaseutti myös auttaa asiakasta ratkaisun tekemisessä.

Farmaseutin työ on vastuullista ja edellyttää huolellisuutta ja tarkkuutta, vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä. Kiiretilanteissa hyvä stressinsietokyky on eduksi. Työssä joutuu toisinaan käsittelemään vaarallisia aineita, jolloin lääketurvallisuuteen liittyvä osaaminen on olennaisen tärkeää.

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa yliopistossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Farmaseutti on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa. Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3266 €/kk

Yksityinen sektori

3304 €/kk

Julkinen sektori

3102 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto