Hammaslääkäri

Ammatit Julkaistu

Hammaslääkäri on erikoistunut tutkimaan, hoitamaan ja ehkäisemään suun ja leukojen alueen sairauksia ja vammoja. Suurin osa hammaslääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla. Hammaslääkärin työ edellyttää monipuolisia tietoja ja taitoja sekä kädentaitoja. Hammaslääkärin ja potilaan välisen luottamuksellisen suhteen luomisessa tarvitaan kykyä ymmärtää ja kuunnella.

Terveyskeskukset. Keskussairaalat. Yksityiset hammaslääkäriasemat. Koulutus- ja tutkimuslaitokset. Puolustuvoimat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Hammaslääkäri

Hammaslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija, joka on erikoistunut tutkimaan, hoitamaan sekä ehkäisemään suun ja leukojen alueen sairauksia ja vammoja. Ammatti vaatii näiden alueiden tuntemusta ja osaamista. Hammaslääkärin työ on vastuullista ja itsenäistä ja vaatii suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta. Työ on intensiivistä, sillä jokaiseen potilaaseen on keskityttävä tarkasti.

Työssä tarvitaan myös kädentaitoja. Ihmisläheinen palveluasenne on työssä tarpeen. Ammatissa on tultava hyvin toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen luottamuksellisen potilas-lääkärisuhteen saavuttamiseksi. Ammatissa on tärkeää osata kuunnella potilasta sekä selvittää hänelle eri hoitovaihtoehdot ja niiden kustannukset. Ryhmätyötaitoja tarvitaan työskenneltäessä hammashoitotiimissä.

Hammaslääkärit tarvitsevat työssään myös taloudellisia ja liikkeenjohdollisia taitoja. Koska hoitomenetelmät, tekniikat ja materiaalit kehittyvät jatkuvasti, on hammaslääkärin huolehdittava täydennyskoulutuksestaan säilyttääkseen ammattitaitonsa.

Hammaslääkärien työskentelyasennot ovat vaikeita ja usein staattisia, vaikka ergonomiaan onkin kiinnitetty huomiota. Työhön liittyy myös kemiallisia ja fysikaalisia riskejä.

 

Hammaslääketiedettä voi opiskella yliopistossa. Ylempi korkeakoulututkintotutkinto on hammaslääketieteen lisensiaatti. Hammaslääkärit ja erikoishammaslääkärit voivat suorittaa myös tieteellisen jatkotutkinnon hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon.

Erikoishammaslääkäriksi voi valmistua suorittamalla hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen erikoishammaslääkärin tutkinnon. Ennen erikoistumiskoulutukseen hakeutumista on työskenneltävä vähintään kaksi vuotta hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä. Erikoistumisalueita ovat kliininen hammashoito, hampaiston oikomishoito, terveydenhuolto ja hammaslääketieteellinen diagnostiikka, joihin erikoistuminen vie kolme vuotta, sekä suu- ja leukakirurgia, johon erikoistumisaika on kuusi vuotta.

 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Hammaslääkäri on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin. Hammaslääketieteen lisensiaatti saa oikeuden toimia itsenäisenä hammaslääkärinä suoritettuaan peruskoulutuksen jälkeen yhdeksän kuukautta kestävän käytännön palvelun toisen hammaslääkärin valvonnassa.

Hammaslääkärin ammatin kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Erikoishammaslääkärin ammatin kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Mediaanipalkka

6443 €/kk

Yksityinen sektori

6868 €/kk

Julkinen sektori

6441 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä