Huoltoteknikko

Ammatit Julkaistu

Huoltoteknikko korjaa erilaisia laitteita ja koneita sekä huoltaa ja ylläpitää niiden toimintakykyä. Huoltoteknikon työnkuva vaihtelee toimialan ja tehtävänkuvan mukaan. Työpaikkoja on esimerkiksi teollisuudessa, voimalaitoksissa sekä kiinteistöhuollossa. Ammatti vaatii teknisen osaamista, ongelmanratkaisukykyä ja itsenäistä työotetta.

Teollisuudessa, energiantuotantoon erikoistuneissa voimalaitoksissa, kiinteistöhuollossa sekä yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Huoltoteknikko

Huoltoteknikon ammatissa tarvitaan korjaus- ja huolto-osaamista. Työhön kuuluu usein uusien varaosien tilaamista ja asentamista. Mekaniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisesta on usein hyötyä. Huoltoteknikon työnkuva vaihtelee toimialan ja tehtävänkuvan mukaan.

Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista sekä loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Erilaisten kuvien, ohjeiden ja korjausoppaiden tarjoaman tiedon soveltaminen käytäntöön on olennainen osa työtä. Ammatissa tulee osata suorittaa turvallisia koe- ja testikäyttöjä sekä tuntea alan turvallisuusvaatimukset sekä tunnistaa mahdollisia turvallisuusuhkia.

Ammatti edellyttää kykyä itsenäistä työotetta ja päätöksentekokykyä. Usein omaa työtään tulee osata aikatauluttaa. Tehtävissä tarvitaan myös motivaatiota oppia uutta, sillä huollettavat koneet, laitteet ja järjestelmät voivat olla täysin uusia, jolloin niiden huoltamiseen on saatavissa rajallisesti tukea. Myös kielitaito on tarpeen, sillä usein koneisiin ja laitteisiin liittyvät ohjeet saattavat olla englanniksi.

Huoltoteknikon ammattiin soveltuu useat koulutukset toimialasta ja työnkuvasta riippuen. Usein työnantajat kouluttavat huoltoteknikon tehtäviin. Soveltuvia koulutuksia ovat esimerkiksi sähkö- ja automaationtekniikan, koneasennuksen ja kunnossapidon sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnot.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella esimerkiksi konetekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3111 €/kk

Yksityinen sektori

3157 €/kk

Julkinen sektori

2730 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto