Kaivinkoneenkuljettaja

Ammatit Julkaistu

Kaivinkoneenkuljettaja käyttää kaivinkonetta työmailla, joilla tehtävät vaihtelevat rakennusten perustusten tekemisestä teiden rakentamiseen ja putkistojen kaivantojen tekemiseen. Ammatissa tarvitaan mm. työkoneiden käyttö- ja huoltotaitoja, työpiirustusten lukutaitoa sekä oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja.

Maanrakennusalan yritykset. Kunnat. Teollisuus. Yrittäjänä. Urakoitsijana.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kaivinkoneenkuljettaja

Kaivinkoneenkuljettajan ammatissa on hallittava maanrakennuskoneiden käyttö. Työssä käytetään esimerkiksi kaivinkonetta, pyöräkuormaajaa, traktoria ja kuorma-autoa. Ammatissa on osattava myös huoltaa maanrakennuskoneita. Rakentamisen ja maarakennustekniikan työsuunnitelmia ja piirustuksia on osattava lukea sekä suunnitella työjärjestys.

Ammatissa tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta ja oma-aloitteisuutta sekä vastuuntuntoisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Yhteistyötaidot ovat tarpeen työmailla, joilla voi työskennellä useita eri alojen ammattilaisia. Asiakaspalvelutaitoja tarvitaan erityisesti yksityisasiakkaiden toimeksiannoissa. Työ vaatii hyvää keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Työmaa saattaa sijaita liikenteen keskellä.

Työturvallisuusasioiden huomioiminen on keskeisen tärkeää, sillä ammatissa käytetään raskaita koneita, joissa on paljon voimaa. Ammatissa tarvitaan hyvää avaruudellista hahmotuskykyä sekä normaalia näkö- ja kuuloaistia. Työ vaatii myös riittävän hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä. Ammatissa on sopeuduttava ulkotyöskentelyyn. Työssä rasitusta voivat aiheuttaa mm. kiire ja turvallisuusvastuu, sillä työmailla on usein ohikulkevia ihmisiä ja ajoneuvoja.

Yrittäjänä toimivilta edellytetään yritystoiminnan tuntemusta liittyen esimerkiksi markkinointiin, budjetointiin ja verotukseen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljettaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maarakennusalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

T-, B- ja C-ajokortit. Tavaraliikenteen ammattipätevyyden suorittaminen luo edellytykset toiminnalle koneiden ja materiaalien siirroissa sekä mahdollistaa liikennetraktorin kuljettamisen.

Mediaanipalkka

3126 €/kk

Yksityinen sektori

3148 €/kk

Julkinen sektori

2595 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat

Haastattelut