Kaivostyöntekijä

Ammatit Julkaistu

Kaivostyöntekijät työskentelevät maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä avolouhoksilla erilaisissa malmien ja mineraalien louhintatehtävissä. Tyypillisiä työalueita ovat poraus ja panostus. Kaivoksilla työskentely edellyttää vastuuntuntoisuutta, oma-aloitteisuutta, harkitsevaisuutta ja rauhallisuutta. Työturvallisuudesta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Kaivosyhtiöt työllistävät alan ammattilaisia.

Kaivostyöntekijöiden on osattava käyttää työkoneita, laitteita ja työkaluja. Heidän on myös tunnettava kallioon, malmeihin ja kiviainekseen liittyvät perusasiat. Kaivoksilla työskentely edellyttää vastuuntuntoisuutta, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäisiin ratkaisuihin, harkitsevaisuutta ja rauhallisuutta.

Kaikki eivät sovellu maanalaiseen työskentelyyn, joka vaatii hyvää stressinsietokykyä, mutta ammattilainen voi halutessaan toimia myös maanpäällisillä avolouhoksilla. Vuorotyöhön ja ulkotyöhön sopeutuminen on myös tärkeää.

Työturvallisuudesta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Työtapaturmien ja ammattitautien määrät ovat laskeneet huomattavasti, mutta kaivokset ovat edelleen riskialttiita työpaikkoja. Vaarana ovat mm. sortumat, tulvat ja myrkylliset kaasut.

Hyvä fyysinen yleiskunto edesauttaa itsenäisessä ja riskialttiissa työssä viihtymistä ja ehkäisee psyykkistä rasitusta. Astma voi olla esteenä ammatissa toimimiselle.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kaivosalan perustutkinnon. Tutkintonimike on kaivosmies tai rikastaja. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös kaivosalan ammattitutkinto. 

Kaivostyöntekijöillä on usein pohjakoulutuksena jokin ammattioppilaitoksessa suoritettu tutkinto esimerkiksi kone- ja metallialalta. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Riippuen tehtävistä vaaditaan 18 vuoden ikä, soveltuva ajokortti, tulityökortti ja panostajan pätevyys. Vedenalainen louhintatyö edellyttää sukeltajan erikoispätevyyttä.

Mediaanipalkka

3558 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat