Kalanviljelijä

Ammatit Julkaistu

Kalanviljelijä työskentelee kalanviljelylaitoksessa ruokakalan tai kalanpoikasten tuotannossa. Tehtäviin kuuluu kalojen kasvun tarkkailua, ruokintaa ja altaiden pitämistä puhtaana. Työpaikkoja on kalankasvatuslaitoksissa ja kalankasvatusyrityksissä. Kalanviljelijän on hallittava eri viljely- ja ruokintamenetelmät. Työssä tarvitaan myös huolellisuutta ja hyvää kuntoa.

Kalanviljelylaitokset ja kalankasvatusyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kalanviljelijä

Kalanviljelijän on hallittava eri viljely- ja ruokintamenetelmät. Työssä on osattava tuottaa poikasia sekä laitos- että luonnonravintoviljelyn avulla. Myös mädin tuotannon eri työvaiheet on hallittava. Kalanviljelijän on tunnettava myös vesitysjärjestelmät sekä veden määrän ja laadun vaatimukset eri kasvatusoloissa. Työssä on hallittava myös laitoshygienia ja kalojen käsittelyvaatimukset.

Kalanviljelijän on osattava teurastaa ja valmistaa kalat kauppaa varten sekä kuljettaa ne säädösten vaatimalla tavalla. Ammattiin kuuluu tärkeänä osana tuotteiden markkinointi ja myynti, joka on palvelutyötä, jossa tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta.

Kalanviljelijän on oltava työssään huolellinen, sillä laiminlyönnistä saattaa aiheutua kalakuolemia tms., joista voi aiheutua yritykselle suuria taloudellisia tappioita. Yksityisyrittäjänä toimivan kalanviljelijän on osattava suunnitella koko laitoksensa toiminta sekä tunnettava yrittämiseen liittyviä asioita kuten verotusta ja markkinointia. Altaiden rakentaminen vaatii suuria taloudellisia panostuksia.

Työn kausiluonteisuuden vuoksi kalanviljelijän on sopeuduttava vaihtelevaan työrytmiin. Hyvä ruumiillinen kunto on tarpeen, sillä työtä tehdään ulkona vaihtelevissa sääoloissa. Työ on fyysisesti raskasta, siinä joutuu esimerkiksi nostelemaan painavia saaveja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kalatalouden perustutkinnon (kalanviljelijä). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös kalatalouden ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

 Ylipistoissa on mahdollista opiskella bio- ja ympäristötieteitä. Opinnoissa voi suuntautua mm. kalabiologiaan ja kalatalouteen sekä hydrobiologiaan ja limnologiaan. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kalanviljelijän palkkaus vaihtelee työpaikasta ja tehtävistä riippuen.

Yksityisyrittäjänä toimivan ansiot riippuvat elinkeinotoiminnan kannattavuudesta.