Käyttöinsinööri

Ammatit Julkaistu

Energiateollisuudessa työskentelevä käyttöinsinööri toimii voimalaitoksen energiantuotannon teknisissä johto- ja valvontatehtävissä sekä hoitaa esimiestehtäviä. Ammatissa tarvitaan mm. energiantuotannon ja energiatekniikan tuntemusta sekä esimiesosaamista ja yhteistyötaitoja.

Energiateollisuus. Energiayhtiöt, sähköyhtiöt, kaukolämpöyhtiöt, voimalaitokset, lämpövoimalat, sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Käyttöinsinööri

Käyttöinsinöörin on tunnettava energiatekniikkaa. Työssä tarvitaan konetekniikan, automaatiotekniikan ja sähkövoimatekniikan osaamista. Ammatissa tarvitaan organisointitaitoja, suunnitteluosaamista ja työnjohtotehtävissä myös esimiestaitoja.

Ammatissa tarvitaan taloudellista ajattelua, pitkäjännitteisyyttä, laatutietoisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Laitehankinnat edellyttävät kaupallista osaamista.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja. Tietotekniikkaa on hallittava. Kielitaito on tarpeen teknisen kirjallisuuden ymmärtämiseksi sekä kansainvälisissä tehtävissä toimimiseksi.

Tekniikan kehitystä on seurattava jatkuvasti, sillä järjestelmät kehittyvät koko ajan.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella energia- ja ympäristötekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös mm. konetekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja sähkötekniikkaa.

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti esimerkiksi energiatekniikkaa opiskellen. Teknisissä tieteissä voi opiskella myös konetekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Käytön valvojalla on oltava asiantuntemuksen lisäksi kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen mukainen pätevyys, jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai suurin sallittu käyttöpaine on yli 10 bar.

Mediaanipalkka

4497 €/kk

Yksityinen sektori

4498 €/kk

Julkinen sektori

4437 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat