Konemestari

Ammatit Julkaistu

Konemestari valvoo ja johtaa työtä aluksen konehuoneessa. Hänen vastuullaan on esimerkiksi koneistojen käytön valvonta, niiden huolto- ja korjaustyöt sekä poltto- ja voiteluaineiden täydennykset. Konemestareita työskentelee matkustaja-aluksilla, rahtialuksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla sekä myös maissa voimalaitoksilla ja telakoilla. Konemestarin työ edellyttää korkeatasoista teknistä osaamista, esimiestaitoja ja yhteistyötaitoja.

Varustamoiden matkustaja- ja rahtialukset sekä hinaajat ja jäänmurtajat.

Lisäksi työmahdollisuuksia eri pätevyyden omaaville konemestareille tarjoavat mm. energialaitokset, telakat, konepajat ja merenkulun hallinto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Konemestari

Konemestarin ammatissa vaaditaan vankkaa teknistä osaamista. Konemestarin työ on itsenäistä ja vaatii vastuuntuntoista asennetta. Työssä tarvitaan analyyttistä toimintatapaa. Yhteistyötaidot ovat tarpeen. Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana. Työssä tarvitaan tietotekniikan hallintaa.

Englannin kielen hyvä hallinta on ulkomaanliikenteen työtehtävien hoitamisessa välttämätön. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva.

Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa.

Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulun insinööri (AMK) suuntautuen merenkulkuun. Toisella asteella voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon (vahtikonemestari). Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ylikonemestarin, konemestarin tai alikonemestarin pätevyyskirja riippuen aluksen miehityksestä. Eriasteisiin pätevyyskirjoihin vaaditaan soveltuvien opintojen lisäksi riittävä määrä työkokemusta (Asetus aluksen miehityksestä, laivahenkilökunnan pätevyydestä ja vahdinpidosta.)

Vahtikonemestarin pätevyyskirjan saatuaan henkilö voi toimia ulkomaanliikenteen kauppa-alusten konevahdin vahtipäällikkönä sekä kotimaanliikenteen aluksissa konepäällikkönä.

Merenkulkualan insinöörikoulutus antaa kelpoisuuden työkokemuksen mukaan eriasteisiin konemestarin pätevyyskirjoihin laivoilla. Ylikonemestarin pätevyyskirjan saaneella on kelpoisuus toimia kauppa-aluksilla konepäällikön ja konemestarin tehtävissä.

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Mediaanipalkka

5025 €/kk

Yksityinen sektori

5025 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat