Konepäällikkö

Ammatit Julkaistu

Konepäällikkö toimii aluksen koneosaston päällikkönä vastaten koneiston toiminnasta. Konepäälliköitä työskentelee matkustaja- ja rahti-aluksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla. Ammatti edellyttää erityisesti korkeata teknistä osaamista, itsenäistä päätöksentekokykyä sekä sopeutumista laivan pieneen työyhteisöön.

Matkustaja-aluksilla, rahti-aluksilla, jäänmurtajilla, hinaajilla, koneteollisuudessa ja voimalaitoksissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Konepäällikkö

Konepäällikön työ edellyttää korkeaa teknistä osaamista, nopeaa päätöksentekokykyä sekä kädentaitoja. Konepäällikön on pystyttävä toimimaan ja tekemään ratkaisuja itsenäisesti, hätäilemättä ja hermostumatta yllättävissäkin tilanteissa.

Konepäällikön on tultava hyvin toimeen alaistensa kanssa ja osattava toimia yhteistyössä muiden kanssa. Työ aluksissa vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana.

Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa. Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön. Työssä vaaditaan tietotekniikan hallintaa.

Englannin kielen hyvä hallinta on ulkomaanliikenteen työtehtävien hoitamisessa välttämätön. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) merenkulkuun suuntautuen. Myös merenkulkualan perustutkinto (vahtikonemestari) antaa valmiuden toimia konepäällikkönä tietyn tyyppisissä aluksissa. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ylikonemestarin, konemestarin tai alikonemestarin pätevyyskirja riippuen aluksen miehityksestä. Eriasteisiin pätevyyskirjoihin vaaditaan soveltuvien opintojen lisäksi riittävä määrä työkokemusta (Asetus aluksen miehityksestä, laivahenkilökunnan pätevyydestä ja vahdinpidosta.)

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Mediaanipalkka

5025 €/kk

Yksityinen sektori

5025 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat