Konservaattori

Ammatit Julkaistu

Konservaattorin tehtävänä on kulttuuriperinnön säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä, kuten erilaisten esineiden entisöinti, restaurointi tai korjaus. Myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen kokoelmanhallintatyö on merkittävä osa konservaattorin toimenkuvaa. Työssä vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja oman erikoisalan seuraamista.

Museoissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, yliopistoissa ja erilaisissa projekteissa sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Konservaattori

Konservaattorin ammatissa vaaditaan poikkitieteellistä osaamista kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Ammatissa tulee hallita sekä tekninen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävä eli ennaltaehkäisevä konservointi. Konservaattorin ammattiin liittyy olennaisesti esineiden dokumentoinnin osaaminen, johon kuuluvat materiaali- ja menetelmäanalyysit, analyyttinen valokuvaus, vauriokartoitukset sekä kulttuuri- ja taidehistoriallisten kontekstien selvittäminen. Myös raportointitaitoja tarvitaan.

Konservaattorit saattavat erikoistua johonkin tiettyyn erikoisalaan, kuten historiallisten interiöörien, paperin, esineiden, huonekalujen, tekstiilien tai maalaustaiteen konservointiin, jolloin vaaditaan kyseisen alan hallintaa. Materiaali- ja kokoelmanhallintaosaaminen korostuvat ammatissa, ja lisäksi materiaalianalyysit edellyttävät kemian ja biologian tuntemusta. Konservaattorin ammatti vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja oman erikoisalan seuraamista.

Konservaattori tarvitsee paitsi taiteellista lahjakkuutta, mittasuhteiden tajua ja värisilmää, myös teknistä kykyä soveltaa eri materiaaleja ja aineita. Ammatissa vaaditaan pitkäjännitteisyyttä, kärsivällisyyttä ja tarkkuutta. Konservaattorilta vaaditaan itsensä johtamisen taitoja ja omaa työtä on osattava aikatauluttaa. Myös yhteistyökyky on tarpeen, sillä konservaattori on työssään tekemisessä monien eri ammattiryhmien kanssa.

Konservaattoriksi voi kouluttautua ammattikorkeakoulussa. Tutkintonimike on konservaattori (AMK). Ammattikorkeakoulussa on myös mahdollista suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto artenomi (AMK), restauroinnin koulutus. 

Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattilaiseksi haluava voi suorittaa taideteollisuusalan ammattitutkinnon (luonnontieteellisen alan konservoija). Luonnontieteellisen museon konservointitiimi järjestää alan oppisopimuskoulutusta. Toisella asteella voi suorittaa taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani), jossa on restaurointialan osaamisala. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto (restauroija) ja erikoisammattitutkinto (restaurointimestari). Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3144 €/kk

Yksityinen sektori

3396 €/kk

Julkinen sektori

3062 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto