Kulttuuriohjaaja

Ammatit Julkaistu

Kulttuuriohjaaja edistää yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen hyvinvointia sekä mahdollistaa osallistumisen kulttuuri- ja taidetoiminnan keinoin. Kulttuuriohjaaja voi toimia ohjaajana, suunnittelijana tai kouluttajana. Työpaikkoja on esimerkiksi kuntien nuorisotyössä, kuntoutuslaitoksissa ja hoitokodeissa. Ammatissa tarvitaan ohjaustoiminnan osaamista, kädentaitoja, vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, omatoimisuutta ja luovuutta.

Kunnat. Järjestöt. Yhteisöt. Yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kulttuuriohjaaja

Kulttuuriohjaajalta edellytetään erilaisten käsityömenetelmien, luovan ilmaisun, toiminnallisten menetelmien ja mediaperustaisten menetelmien hallintaa. Ammatissa on osattava suunnitella, ohjata, opettaa, organisoida ja kehittää toimintaa sekä arvioida toimintaa ja sen vaikuttavuutta.

Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä kulttuuriohjaajan on tultava hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kätevyys, hyvä suullinen ilmaisutaito, liikunnallisuus ja musikaalisuus ovat työssä eduksi. Kielitaito on eduksi.

Käyttämiensä menetelmien mukaan ohjaaja saattaa altistua työssään joihinkin työmenetelmiin liittyville kemikaaleille, liuottimille tai pölyille.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon artenomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon sosionomi (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3555 €/kk

Yksityinen sektori

3609 €/kk

Julkinen sektori

2995 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto