Kuluttajaneuvoja

Ammatit Julkaistu

Kuluttajaneuvoja avustaa ja neuvoo asiakasta ongelmatilanteissa, jotka liittyvät tuotteiden tai palveluiden ostamiseen. Työhön kuuluu kuluttajan avustamista valitustilanteissa ja neuvottelemista yrityksen kanssa riitatilanteissa sekä tiedottamista kuluttamiseen liittyvistä asioista. Kuluttajaneuvojan on tunnettava hyvin alan lainsäädäntö, kuluttajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet. Ammatissa vaaditaan tarkkuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kuluttajaviranomaiset, kuntien talous- ja velkaneuvonta sekä yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kuluttajaneuvoja

Kuluttajaneuvojalta edellytetään hyvää kuluttajansuojalain tuntemusta sekä muiden työhön liittyvien lakien ja säännösten hallintaa. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä neuvottelutaitoja. Kuluttajaneuvojan on oltava yhteistyökykyinen, sillä työssä ollaan tekemisissä asiakkaiden, yritysten ja muiden viranomaisten kanssa.

Oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat työssä tarpeen. Ammatissa tarvitaan selkeää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Tarkkuus ja huolellisuus ovat työssä tarpeen. Ammatissa on seurattava oman alan tapahtumien ja lainsäädännön kehittymistä.

Lisäksi ammatissa vaaditaan paineensietokykyä.

Kuluttajaneuvojien koulutustaustat vaihtelevat. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi oikeustieteelliset, kaupalliset, hallinnolliset tai tekniikan alan tutkinnot. Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjestää alan täydennyskoulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3317 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto