Kunnanjohtaja

Ammatit Julkaistu

Kunnanjohtaja (itseänsä kaupungiksi kutsuvissa kunnissa kaupunginjohtaja) on virkamies, joka johtaa ja kehittää kuntaa, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtaja on usein myös läsnä erilaisissa edustustilaisuuksissa. Ammatissa tarvitaan kunnallishallinnon tuntemusta sekä johtamis-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja.

Kunnanjohtaja tarvitsee erinomaisia johtamistaitoja sekä kokemusta ja tietämystä kunnan hallinnosta. Kunnanjohtajan tulee ymmärtää hyvin kaikkia kunnanhallinnon osa-alueita kuten taloutta, sosiaali- ja terveysalaa ja ympäristöä. Ammatti vaatii kiinnostusta kehittää kaupunkia, osallistua politiikkaan ja toimia johtotehtävissä.

Kunnanjohtajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot, organisointikyky, vastuullisuus sekä järjestelmällisyys. Ammatissa tulee kestää hyvin stressiä ja toimia johdonmukaisesti myös kiireessä ja paineen alla. Kunnanjohtajan tulee kyetä reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Ammatissa tarvitaan hyviä esiintymis- ja puhetaitoja. Myös erinomaiset viestintätaidot ovat tehtävässä tärkeitä.

Kunnanjohtajan työssä työskennellään useilla erilaisilla koulutustaustoilla, mutta esimerkiksi hallintotieteiden, taloustieteiden tai lainsäädännön opinnoista on hyötyä kaupunginjohtajan tehtävässä. Tampereen yliopistossa voi kouluttautua hallintotieteiden maisteriksi kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnassa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksista voidaan päättää kuntakohtaisesti, mutta usein vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Mediaanipalkka

7373 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat