Kuvanveistäjä

Ammatit Julkaistu

Kuvanveistäjät ovat taiteilijoita, jotka perinteisesti valmistavat kolmiulotteisia taideteoksia, mutta kuvanveisto voi olla paljon muutakin. Kuvanveistäjän työ vaatii muun muassa taiteellisuutta, luovuutta ja kädentaitoja. Kuvanveistäjät työskentelevät vapaina taiteilijoina. Monet kuvanveistäjät hankkivat lisätuloja tekemällä esimerkiksi opetustyötä.

Kuvanveistäjät toimivat vapaina taiteilijoina. Monet kuvanveistäjät tekevät sivutyönä esimerkiksi opetustyötä tai muita töitä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kuvanveistäjä

Taiteilijan ammatti on perinteisesti katsoen kutsumusammatti. Kuvanveistäjän on hallittava käyttämänsä materiaalit sekä tekniikat niiden työstämiseen.

Kuvanveistäjän työ vaatii muiden taidealan ammattien tavoin luovuutta, itsenäisyyttä, rohkeutta ja omaperäisyyttä. 

Suurin osa nykyisistä kuvataiteilijoista on valmistunut jostain taidekoulusta, vaikka koulutus ei olekaan mikään ehdoton edellytys alalla toimimiselle. Moni taiteilija on opiskellut useassakin oppilaitoksessa ja hankkinut itselleen erilaista lisäkoulutusta myös ulkomailla.

Yliopistossa voi opiskella kuvanveistoa. Ylempi korkeakoulututkinto on kuvataiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kuvataiteen kandidaatti. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tutkinnon kuvataiteilija (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3304 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat