Kylmäsuunnittelija

Ammatit Julkaistu

Kylmäsuunnittelija tekee kylmälaitteiden ja -laitosten kylmä- ja putkistosuunnittelua. Työ voi kohdistua esimerkiksi hiihtoputken jäähdytyksen ratkaisuun. Työpaikkoja on suuremmissa asennus- ja huoltoyrityksissä sekä suunnittelutoimistoissa. Suunnittelussa on hallittava kylmä-, sähkö-, automaatio- ja putkistotekniikka sekä erilaiset suunnitteluohjelmistot. Yhteistyökyky, joustavuus ja taito kuunnella asiakasta ovat tarpeen.

Keskisuuret ja suuret asennus- ja huoltoyritykset. Suunnittelutoimistot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kylmäsuunnittelija

Kylmäsuunnittelija tarvitsee kylmäsuunnittelussa kylmä-, sähkö-, automaatio- ja putkistotekniikan hallitsemista. Erilaiset suunnittelussa käytettävät ohjelmat on hallittava hyvin.

Yhteistyökyky on tarpeen, sillä suunnittelua tehdään osittain ryhmätyönä. Joustavuudesta on etua työssä. Hyödyllisiä ominaisuuksia ovat taito kuunnella asiakasta, kylmälaitoksen eri käyttötilanteiden hyvä hahmottaminen ja tarkkuus.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä monipuolinen osaaminen on eduksi.

Koulutustaustat vaihtelevat. Koulutus voi olla kylmämestari (EAT), insinööri (AMK) tai diplomi-insinööri. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa talotekniikan erikoisammattitutkinto kylmämestari (EAT). Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi automaatiotekniikka, sähkötekniikka, energiatekniikka ja talotekniikka. 

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voidaan suorittaa ylempi korkeakoulututkinto diplomi-insinööri ja alempi korkeakoulututkinto tekniikan kandidaatti. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4290 €/kk

Yksityinen sektori

4286 €/kk

Julkinen sektori

4482 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto