Lääkäri

Ammatit Julkaistu

Lääkärin työn lähtökohtana on potilaiden terveyden palauttaminen tai ylläpitäminen sekä sairauksien ehkäiseminen. Lääkäri tekee potilastyötä, ja työssä keskeistä on lääketieteellisen osaamisen lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot. Ammatti edellyttää vastuullisuutta ja hyvää stressinsietokykyä. Työpaikkoja on esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, lääkäriasemilla ja yksityislääkäreiden omilla vastaanotoilla. 

Julkiset ja yksityiset terveydenhuollon yksiköt, kuten sairaalat, terveyskeskukset ja lääkäriasemat. Oppilaitokset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä lääketeollisuus, vakuutusyhtiöt, puolustusvoimat ja valtionhallinto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lääkäri

Lääkärin työ on vaativaa ja vastuullista. Ammatissa tarvitaan korkeatasoista lääketieteellistä osaamista ja käytännön taitoja. Lääkäriksi valmistunut voi tehdä yleislääkärin töitä tai erikoistua yhteen noin viidestäkymmenestä erikoisalasta, jolloin vaaditaan syvällistä osaamista tietystä lääketieteen alasta. Lääketiede kehittyy kaiken aikaa, joten lääkärin on koko uransa ajan seurattava lääketieteen kehitystä ja tutkimuksia.

Vuorovaikutustaidot ovat ammatissa tärkeitä, sillä lääkärin on kyettävä tunnistamaan potilaan vaiva tämän kertomien oireiden perusteella. Lääkärin on pystyttävä antamaan selkeät ja ymmärrettävät hoito-ohjeet erilaisille ja eri-ikäisille potilaille. Ammatissa on kyettävä itsenäiseen päätöksentekoon joskus nopeassakin aikataulussa.

Lääkärillä on myös tärkeä tehtävä sairauksien ennalta ehkäisijänä ja terveiden elintapojen edistäjänä, mikä edellyttää oikeanlaista lähestymistapaa ja hyviä viestintätaitoja. Lääkärit käyttävät työssään erilaisia laitteita, joten tekninen osaaminen on työssä tärkeää. 

Ammatti edellyttää hyvää terveyttä ja stressinsietokykyä. Lääkärit saattavat tarvita työssään myös taloudellisia ja liikkeenjohdollisia taitoja.

Lääkärinä toiminen päivystyksessä edellyttää sopeutumista vuorotyöhön.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on lääkärin perustutkinto, joka suoritetaan yliopistossa. Lääkäreille myönnetään lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen perusteella laillistus, jonka nojalla lääkäreillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti.

Useimmat lääkärit suorittavat peruskoulutuksen jälkeen erikoislääkärin tutkinnon, johon kuluu vähintään viisi vuotta. Erikoistumisaloja on useita kymmeniä. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa maissa kuin Suomessa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Lääkäri on laillistettu ammattihenkilö. Lääkärin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen lääkärin ammattiin.

Mediaanipalkka

7139 €/kk

Yksityinen sektori

9155 €/kk

Julkinen sektori

6758 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto