Laborantti

Ammatit Julkaistu

Laborantti työskentelee eri teollisuudenalojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa laadunvalvonnan, tutkimuksen, tuotteiden kehittämisen ja valmistamisen tehtävissä. Käytännössä laborantti valmistaa liuoksia, ottaa ja käsittelee näytteitä, tekee mittauksia sekä laskee tuloksia. Ammatissa tarvitaan tarkkuutta ja huolellisuutta.

Laboratoriot teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuksessa, elintarvikevalvonnassa, ympäristönsuojelussa, energiantuotannossa, tullivalvonnassa ja terveydenhuollon alalla.

Selaa avoimia työpaikkoja: Laborantti

Laborantti osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä ja käsitellä erilaisia näytteitä. Laborantti osaa myös valita työhönsä oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä käyttää ja huoltaa niitä ohjeiden mukaisesti.

Ammatissa tulee noudattaa työ­, toiminta- ja turvallisuusohjeita sekä työskennellä laboratorion laatu­ ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti ja tulosvastuullisesti. Laborantti hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja osaa arvioida tulosten luotettavuutta sekä omaa suoritustaan. Laborantti pystyy kehittämään ammatillisia taitojaan ja työsuorituksiaan hyvien matematiikan ja luonnontieteiden perustietojen avulla.

Ammatissa tarvitaan tarkkuutta ja huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä sekä kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Asiakaspalvelussa tarvitaan palveluhenkisyyttä. Sorminäppäryys ovat eduksi välineiden käsittelyssä. Myös kielitaito on tarpeen.

Taipumus allergioihin, astma ja värisokeus saattavat olla esteenä ammatissa toimimiselle.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa laboratorioalan perustutkinnon. Tutkintonimike on laborantti. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon laboratorioanalyytikko (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi.

Hygieniapassi (ruokavirasto.fi)

Mediaanipalkka

2916 €/kk

Yksityinen sektori

2900 €/kk

Julkinen sektori

3037 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä