Lähihoitaja, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Ammatit Julkaistu

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautunut lähihoitaja osaa edistää lapsen ja nuoren  terveyttä ja hyvinvointia sekä varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista. Työpaikkoina ovat muun muassa päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, sairaaloiden lastenosastot ja synnyttäneiden vuodeosastot sekä lastensuojelulaitokset ja erilaiset hoitolaitokset. Vastuullinen työ lasten parissa edellyttää hoidon ja kasvatuksen osaamista, käytännöllisyyttä, kärsivällisyyttä ja vuorovaikutustaitoja.

Päiväkodit, sairaaloiden erilaiset lastenosastot ja synnyttäneiden vuodeosastot, lastensuojelulaitokset ja erilaiset hoitolaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lähihoitaja, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuneen lähihoitajan on viihdyttävä aidosti lasten parissa. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat ammatissa tarpeen. Musiikilliset, liikunnalliset, kielelliset ja kuvallisen ilmaisun taidot ovat eduksi lapsiryhmän ohjauksessa. Myös luovuutta ja kykyä ideoita uutta tarvitaan.

Lasten kanssa työskenneltäessä myös pitkäjännitteisyys, rauhallisuus ja kärsivällisyys. Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatustyö vaatii joustavuutta. Arviointikyky on tärkeä lapsen kehityksen ja perheen hyvinvoinnin tarkkailussa. 

Lasten pukeminen, nosteleminen ja erilaiset työasennot saattavat rasittaa fyysistä terveyttä, joten hyvän fyysisen kunnon ylläpitäminen on eduksi. Myös ajoittainen melu voi kuormittaa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja. 

Perustutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitaja on ns. nimikesuojattu ammattinimike. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää tutkinnon suorittaneille lähihoitajille oikeuden käyttää lähihoitajan nimikettä.

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Lisäksi työnantajalla on oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)).

Mediaanipalkka

2366 €/kk

Yksityinen sektori

2131 €/kk

Julkinen sektori

2396 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto