Laivan purseri

Ammatit Julkaistu

Purseri huolehtii laivalla matkustajien palveluun, viihtyvyyteen ja tiedottamiseen liittyvistä tehtävistä. Pursereita työskentelee matkustaja-aluksilla. Asiakaspalvelutyö vaatii palveluhenkisyyttä, joustavuutta ja hyvää kielitaitoa.

Purseri työskentelee asiakaspalvelutyössä, joten hänen on oltava palveluhenkinen ja kielitaitoinen. Purserilla on usein päävastuu tiedottamisesta, joten ammatti edellyttää hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua. Purserilta edellytetään vahvaa kielitaitoa.

Ammatissa tarvitaan päällekkäisten tehtävien vuoksi joustavuutta, järjestelmällisyyttä ja kykyä ottaa useita asioita huomioon sekä kykyä paneutua tehtäviin kiireestä huolimatta. Purserin on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa.

Työ laivalla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana merillä oltaessa. Pitkien työjaksojen vuoksi tarvitaan hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Työajat merellä asettavat omat vaatimuksensa ammattiin. 

Purserin ammattiin ei ole varsinaista koulutusta. Purserin tehtävään valittaessa matkailualan tai ravintola- ja catering-alan koulutus on etu.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Aluksilla työskenteleviltä vaaditaan merenkulkualan kansainvälisten määräysten edellyttämän turvallisuuskoulutuksen suorittamista.

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Merenkulkualalla työstä maksetaan peruspalkka ja erilaisia lisiä, kuten vuorotyö-, ilta- ja yötyölisät. Asunto ja ruoka kuuluvat yleensä palkkaukseen.

Hyödyllisiä linkkejä