Lasittaja

Ammatit Julkaistu

Lasittajat asentavat laseja tavallisimmin ikkunoihin ja oviin, mutta he rakentavat myös kokonaisia lasijulkisivuja ja lasikattoja. Lasittajat työskentelevät lasitusliikkeissä, itsenäisinä yrittäjinä ja lasitehtaissa. Lasittajan työ on liikkuvaa, ja siinä tarvitaan käsityötaitojen lisäksi huolellisuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

Lasitusliikkeet. Lasitehtaat. Itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lasittaja

Lasittajan työssä tarvitaan lasin käsittelyn taitoja ja asennusosaamista. Työ on pitkälti perinteistä käsityötä, jossa tarvitaan kädentaitoja. Työ vaatii tarkkuutta, sillä ikkunaan tai muuhun kohteeseen on osattava asentaa juuri oikeankokoinen lasinpala.

Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, sillä lasittaja on tavallisesti suoraan yhteydessä asiakkaaseen. Ryhmä- ja yhteistyötaidot ovat tarpeen, sillä työtä tehdään monesti ryhmässä. Lasittajan on kyettävä myös itsenäiseen työskentelyyn. Työ vaatii oma-aloitteisuutta.

Lasin parissa työskentely edellyttää varovaisuutta ja hyvää kehonhallintaa tapaturmien ja lasin särkymisen estämiseksi. Koska työssä on raskaita nostoja, tarvitaan hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa, erityisesti voimaa käsivarsiin ja tervettä selkää. 

Yrittäjänä työskentelevältä lasittajalta vaaditaan myös yrittäjäosaamista kuten myynti- ja markkinointitaitoja. Ympärivuorokautinen lasien korjauspäivystys vaatii joustavuutta. Kyky ja halu oppia uusia menetelmiä ja työtapoja on tarpeen, sillä lasille löydetään rakennuksissa yhä enemmän erilaisia käyttötapoja ja kohteita.

Ajokortti on usein välttämätön. Allergisuus liima-aineille on haitaksi.

Lasittajan ammattitaito on yleensä hankittu työskentelemällä alan liikkeessä. Ammattiin soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi rakennusalan perustutkinto, puuteollisuuden perustutkinto, pintakäsittelyalan perustutkinto ja taideteollisuusalan perustutkinto, jotka voidaan suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Perustutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksella. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2800 €/kk

Yksityinen sektori

2800 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat