Lastenohjaaja

Ammatit Julkaistu

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten ja varhaisnuorten sekä heidän perheidensä parissa. Tehtäväalueita ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, kerho- ja leiritoiminta sekä leikki- ja vapaa-ajantoiminta. Lastenohjaajia työskentelee kunnissa, hyvinvointialueilla, seurakunnissa, järjestöissä ja sosiaalialan yrityksissä.

Hyvinvointialueet ja kunnat, seurakunnat, järjestöt ja sosiaalialan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lastenohjaaja

Lastenohjaajan työ edellyttää laaja-alaisen ammattitaidon lisäksi aitoa kiinnostusta ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä sekä kykyä toimia ryhmässä ja yhteistyössä perheiden, muiden kasvatustyötä tekevien ja vapaa-ajantoimintaa järjestävien tahojen kanssa.

Lastenohjaajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja ilmaisutaitoja. Työ vaatii käytännöllisyyttä sekä suunnittelu-, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Ammatissa tarvitaan vastuullisuutta. Työssä on osattava tukea lasta hänen omassa kasvussaan ja lapsen oman persoonan kunnioittamista. Ammatissa tarvitaan myös kykyä hyväksyä erilaisuutta.

Oleellista lastenohjaajan työssä on aktiivinen ja myönteinen elämänasenne ja innostava, aktivoiva työskentelytapa. Lastenohjaajalta odotetaan myös kustannustietoisuutta ja kykyä nähdä toimintansa osana laajempaa kokonaisuutta.

Seurakunnan lapsityössä lastenohjaajilta odotetaan kristillisen kasvatuksen antamista lapsille, ohjaaja toimii kristillisenä lähikasvattajana.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon. Tutkintonimike on lastenohjaaja. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja. Perustutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon yhteisöpedagogi (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimiminen seurakunnan palveluksessa edellyttää kirkon jäsenyyttä. Lisäksi työnantajalla on oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)).

Mediaanipalkka

2366 €/kk

Yksityinen sektori

2131 €/kk

Julkinen sektori

2396 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto