Maataloustyöntekijä

Ammatit Julkaistu

Maataloustyöntekijä on maatilalle palkattu työntekijä, joka tekee maatilan töitä työnjohtajan tai maatalousyrittäjän ohjeiden mukaan. Maataloustyöntekijöitä työskentelee lähinnä suurimmilla maatiloilla. Ammatissa edellytetään maatilan töiden tuntemusta ja hallintaa sekä omatoimisuutta ja yhteistyökykyä.

Maataloustyöntekijältä edellytetään maatalouden ja maatilan monipuolisten töiden tuntemusta ja hallintaa. Ammatissa on osattava käyttää tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Maataloustyöntekijältä edellytetään omatoimisuutta ja yhteistyötaitoja.

Ammatissa tarvitaan hyvää kuntoa, sillä jotkut työtehtävät ovat fyysisesti vaativia. Työhön liittyy raskaita nostoja ja siirtoja sekä hankaliakin työasentoja. Etenkin metsätyöt talvella ovat raskaita. Melua, tärinää, pölyä, kuumuutta ja kylmyyttä vastaan voidaan suojautua käyttämällä mahdollisimman hyviä työvälineitä sekä erilaisia suojaimia.

Allergiat voivat haitata ammatissa toimimista.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon (eläintenhoitaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maatalousalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Maataloustyöntekijään sovelletaan Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä. Palkka vaihtelee töiden vastuullisuuden, työkokemuksen ja työtaidon mukaan.

Ammattialat