Materiaalitekniikan insinööri

Ammatit Julkaistu

Materiaalitekniikan insinöörit työskentelevät materiaalien tai tuotteiden valmistuksen tehtävissä tai valmistustekniikan parissa. Työtehtäviä ovat esimerkiksi toiminnan johtaminen, tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtävät, laadunvarmistus sekä tutkimus ja tuotekehitys. Työpaikkoja on eri teollisuuden aloilla. Ammatissa tarvitaan materiaalitekniikan tuntemusta sekä suunnittelu- ja esimiesosaamista ja yhteistyötaitoja.

Kemianteollisuus. Metallien jalostus. Kone- ja metallituoteteollisuus. Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Kemiallinen metsäteollisuus. Rakennustuoteteollisuus. Rakennusteollisuus. Puutuoteteollisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Materiaalitekniikan insinööri

Materiaalitekniikan insinöörin on tunnettava materiaalitekniikkaa, materiaaleja ja niiden ominaisuuksia, valmistustekniikoita sekä materiaalien käyttökohteita. Materiaalitekniikan osaamisalueita ovat mm. biomassan jalostustekniikka, kuitu- ja polymeeritekniikka, biotekniikka, kemia, toiminnalliset materiaalit, materiaalien prosessi- ja kierrätystekniikka sekä prosessitekniikka.

Automaatiotekniikkaa ja konetekniikkaa on tunnettava varsinkin tuotantotehtävissä. Ammatissa on osattava kehittää tai valita ominaisuuksiltaan paras materiaali kuhunkin tarkoitukseen. Työssä tarvitaan taloudellista ajattelua. Raaka-aineet on osattava hyödyntää tehokkaasti.

Ympäristövaikutusten huomioiminen on työssä tärkeää. Ammatissa tarvitaan johtamis- ja suunnitteluosaamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Työssä tarvitaan myös ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Markkinointitehtävissä tarvitaan myyntiosaamista. Tietotekniikan hallinta on työssä tarpeen. Kansainvälisissä tehtävissä tarvitaan kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan kykyä sopeutua vuorotyöhön.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella prosessi- ja materiaalitekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella materiaalitekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4782 €/kk

Yksityinen sektori

4776 €/kk

Julkinen sektori

4838 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat