Matka-asiantuntija

Ammatit Julkaistu

Matka-asiantuntija toimii matkailun neuvonta- ja myyntitehtävissä esimerkiksi matkatoimiston tai matkailukeskuksen palveluksessa. Matka-asiantuntija osaa suunnitella, tuotteistaa ja markkinoita erilaisia matkailun palveluita. Työ on asiakaspalvelua, joka edellyttää matkailupalvelujen tuntemusta sekä asiakaspalveluosaamista ja kielitaitoa.

Matkatoimistot, matkailukeskukset, liikenneyhtiöt sekä kunnalliset ja alueelliset matkailutoimistot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Matka-asiantuntija

Matka-asiantuntijan työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, kykyä organisoida ja aikatauluttaa asioita sekä hyvää kielitaitoa. Useimmissa tehtävissä tarvitaan myös myyntitaitoa. Ammatissa on tärkeä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

Työssä vaaditaan kärsivällisyyttä sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä. Myös tietotekniset taidot ja erityisesti erilaisten järjestelmien osaaminen ovat tarpeen. Matkailusesongin aikaan työtahti on usein kiireinen, joten matkailuvirkailijalla tulee olla kyky hoitaa samanaikaisesti useampia tehtäviä sekä työskennellä paineen alla. Odottamattomat tilanteet edellyttävät ongelmanratkaisukykyä ja joustavuutta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon (matka-asiantuntija). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös matkailupalvelujen ammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella matkailu- ja ravitsemisalaa eri suuntautumisvaihtoehdoin ja suorittaa tutkinnon restonomi (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3131 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto