Merikapteeni

Ammatit Julkaistu

Merikapteeni eli aluksen päällikkö johtaa ja ohjaa alusta. Merikapteeni hoitaa aluksen saapumisen  satamaan, johtaa lastin purkua ja lastaamista sekä ohjaa aluksen uudelleen vesille. Merikapteeni hoitaa myös aluksen operointiin liittyvän yhteydenpidon viranomaisiin. Merikapteenit työskentelevät matkustaja- ja rahti-aluksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla. Työ on vastuullista ja vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön suljetussa ympäristössä.

Varustamoiden omistamat matkustaja- ja rahti-alukset, jäänmurtajat ja hinaajat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Merikapteeni

Merikapteenilla tulee olla perusvalmiudet aluksen ohjaamiseen sekä käsittely- ja hallintamenetelmiin. Ammatissa joutuu käsittelemään aluksia myös ahtailla kulkuväylillä ja muissa hankalissa olosuhteissa. Ammatti vaatii erinomaisia turvallisuus- ja hätätilannevalmiuksia, kuten kykyä johtaa operaatioita yhteentörmäyksissä, karilleajoissa ja tulipaloissa.

Merikapteenin pitää tuntea meriliikenteeseen, merikuljetuksiin ja merten suojeluun liittyvä lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset ja määräykset sekä valvoa, että niitä noudatetaan aluksessa. Merikapteenin tulee hallita myös navigointia, meriradioliikenteessä kommunikointia ja meteorologiaa. Työ on erittäin vastuullista, sillä kalliin aluksen ja rahdin lisäksi kyse on matkustajien, miehistön ja muiden merenkulkijoiden turvallisuudesta.

Merikapteenin on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa. Työ laivalla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana. Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa vapaalla.

Englannin kielen hyvä hallinta on ulkomaanliikenteen työtehtävien hoitamisessa välttämätön. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva.

Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön. Hyvä fyysinen kunto sekä virheetön väriaisti ja hyvä näköaisti ovat tarpeen.

Aluksen päälliköillä on merikapteenin koulutus. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon merikapteeni (AMK). Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu kiinteästi käytännön työharjoittelun ja opiskelun vuorotteluun sekä eritasoisiin pätevyystodistuksiin ja -kirjoihin. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Merikapteeniksi pätevöityminen edellyttää merikapteenitutkintoa sekä palvelua vahtiperämiehenä (36 kk) tai vahtiperämiehenä (24 kk), joista 12 kuukautta yliperämiehenä. Merikapteeni (AMK) -tutkinto oikeuttaa toimimaan aluksilla pätevyyskirjan tason mukaan perämiehenä, yliperämiehenä tai päällikkönä rajoittamattomassa liikenteessä sekä maaorganisaatioiden erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Pätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Pätevyyden säilyttämiseksi on palveltava vähintään vuosi merellä tai vastaavissa tehtävissä kunkin viiden vuoden aikana. 

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Mediaanipalkka

4885 €/kk

Yksityinen sektori

4885 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat